Hypocritical fake saints in Catholicism, then as now!

Hetrick brought on this revealing and warning message of God, in which is being revealed to Prophet Benjamin Cousijnsen, an example of abuse of power, and occult rituals, which the Catholic church was guilty of in the Middle Ages. This message was delivered 100% word for word, commissioned by the almighty God, YHWH, the God […]

Salingkapawng peke nga mga santos sa Katoliko, kaniadto ug sa karon!

Published on December 7, 2015 by ocgng Si Hetrich midala niining pagpadayag ug pahimangno nga mensahe sa Dios, diin gibutyag ngadto kang Propeta Benjamin Cousijnsen, usa ka panig-ingnan sa pag-abuso sa gahum, ug mga ritwal sa kulto, diin ang Katolikong simbahan sad-an sukad pa niadtong Middle Ages. Kining mensahe kay gihatod 100% pulong sa pulong, […]

Sa pagkatinuod roma, paminaw!

Published on March 7, 2014 by Jeddy Piloton SA PAGKATINUOD ROMA, PAMINAW: PAGPADAYAG SA DIOS, GIHATAG NGADTO SA TINUOD NGA PROPETA SA GINOO SA KATAPUSANG MGA ADLAW, SI BENJMAIN COUSIJNSEN! ANG NAHISULAT MAO KINI: ANG PAGPANG ABUSO SA MGA KABATAAN SA SULOD SA KATOLIKO NGA SIMBAHAN UG SA ROMA NAGKADAGHAN NA! Palihug sa pagsangyaw ug […]

Ayaw tugoti ang inyong kaugalingon na mahisalaag tungod sa tam-is sa simbahan!

Published on February 21, 2014 by Jeddy Piloton Mensahe nga gikan sa Diyos, nga gipasa pinaagi sa Iyang mensaherong anghel ngadto kang Benjamin Cousijnsen, ang simple ug minahal nga propeta sa Diyos. Usa ka mensahe para sa mga lider, mga tigdala ug matam-is nga mga pulong, kadtong mga walay mga bunga ug kadtong mga mahusgahon […]

Dili ninyo iyukbo ang inyong mga kaugalingon sa mga imahe ug sa mga santos!

Published on February 20, 2014 by Jeddy Piloton HULYO 30, 2012 MENSAHE SA DIYOS, NGA GIDALA SA ANGHEL SA DIYOS. USA KA MENSAHE PARA SA TANAN: ROMA, UG SI KINSA KADTONG NAGYUKBO SA MGA IMAHE UG SA MGA SANTOS, UG NAGSIMBA KANILA. TALIKDI ANG INYONG MGA DAUTAN NGA BINUHATAN! MIINGON ANG GINOONG DIYOS. Palihug sa […]

Beware! His charismatic charms will blind you!

JULY 29, 2013  THE POPE IS TRYING TO STILL QUICKLY BLIND MANY SOULS AND TO LURE THEM TO CATHOLICISM! FRANCIS IS USING HIS CHARMS AND ALL KINDS OF CHARISMATIC TACTICS TO DO SO! Published Jul 31, 2013 by yrd19 Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! On July 29th, […]

Woe to you! Pope Francis, hear what YHWH says to you!

NOW HOW CAN YOU GO SPEAK OUT A CANONIZATION ABOUT DIFFERENT POPES! BEING DELIVERED BY THE ANGEL OF GOD, MICHAËL, IN THE NAME OF JESUS CHRIST, TO END-TIME PROPHET, BENJAMIN COUSIJNSEN, COMMISSIONED BY GOD! Published on May 10, 2014 by Jeddy Piloton Please share and do not change © BC Full view: Hello, welcome! On […]

Turn away from your Baal priests, worship Me alone!

THE LORD HIMSELF BROUGHT ON HIS MESSAGE, WORD FOR WORD, TO PROPHET BENJAMIN COUSIJNSEN! THE LORD SAYS AMONG OTHER THINGS: YOU SHOULD BELONG TO ME, BUT YOU DO NOT BELONG TO ME, BUT TO THE DECEIVER OF ROME! Published on May 2, 2014 by Jeddy Piloton Please share and do not change © BC Full […]