boze geesten

Speel geen spelletjes met de onzichtbare wereld!

Voorwaar, speel niet met uw leven! Dit is een boodschap met een alarmerend signaal naar de kerken, en in het bijzonder naar de ouders met kinderen toe, en ook aan u. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 12 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 12 juni 2017 werd deze… Continue reading

De duistere wereldbeheersers zijn nu actiever dan ooit!

De wereldbeheersers dezer duisternis zijn nu meer actief dan ooit, om de waarheid te vernietigen en het werk Gods ongelofelijk te laten lijken, zodat men het werk van de overheden, de boze geesten, gelooft! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 19 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Shalom, hartelijk welkom! Op… Continue reading

Juist de waarheid wordt het meest aangevallen!

De geestelijke wereld haat al die openbaringen van Profeet Benjamin Cousijnsen. Juist de waarheid wordt het meest aangevallen! Lees of beluister de volledige boodschap Gods. Gepubliceerd op 16 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, hartelijk welkom! Op maandag 16 januari 2017 bracht Gods bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik begroet… Continue reading

De geestelijke wereld hoort het ook en ergert zich!

Boodschap Gods, overgeleverd door de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, Mijn kind, spits uw oren. Ik duld geen afgoderij! zegt JHWH, de Here der heren, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai. Gepubliceerd op 4 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC \ Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 4 januari 2016 ontving… Continue reading

Geef nooit op!

Boodschap Gods: Voorwaar, laat satan niet een overwinning behalen op uw leven, omdat u het opgaf. Geef nooit op! De rechtvaardige leeft uit geloof! Gepubliceerd op 24 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Marta Cousijnsen; ik ben de echtgenote van Profeet Benjamin Cousijnsen, en wil u de volgende boodschap Gods voor… Continue reading

Jezus Christus uit Nazareth is Dezelfde, toen en nu

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, WIE GENAS DE MELAATSE? WIE GENAS DE VERLAMDE? WELKE PROFEET DEED DIT OOIT? EEN PROFEET HEEFT NOOIT HETGENE GEDAAN, WAT HIJ, YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, DEED! Gepubliceerd op 4 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 4 juli 2014 bracht een engel van de almachtige God, een bode engel Gods, woord… Continue reading

Laat voor u bidden, breek met alle geesten!

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, GIJ DIE NU LUISTERT: ALS GIJ IN UW AUTO ZIT, LAAT U NIET TEGENHOUDEN, OM NAAR EEN VOLLE EVANGELISCHE KERK TE GAAN, EN VOOR U TE LATEN BIDDEN! Gepubliceerd op 25 maart 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Deze boodschap Gods werd overgebracht door een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham,… Continue reading

De Heer openbaart nog vele valse vruchten!

ZO ZIJN ER NOG VELE VALSE VRUCHTEN, DIE GEOPENBAARD GAAN WORDEN AAN DE WERELD! Gepubliceerd op 3 maart 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 3 maart 2014 ’s avonds bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze openbarende boodschap over aan profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Shalom,… Continue reading

Openbaring van God: Wees alert, Israël!

01-09-2013  OPENBARING VAN GOD: IN DIT VERSLAG MAAKT DE BODE ENGEL GODS HET WARE MOTIEF BEKEND VAN OBAMA, OM SYRIË AAN TE VALLEN, EN OPENBAART MEER OVER DE KLAPPEN, DIE ER ZULLEN VALLEN! WEES ALERT, ISRAEL! Gepubliceerd op 1 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Van harte welkom! Op 1 september 2013 bracht de bode engel Gods, ’s avonds, deze… Continue reading

Hoe wedersta ik de boze machten?

05-02-2013  BOODSCHAP GODS: HOE WEDERSTA IK DE BOZE MACHTEN? MICHAËL, OOK WEL ‘DE DRAKENDODER’ GENOEMD, BRENGT DEZE BOODSCHAP GODS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS WARE EENVOUDIGE EINDTIJDPROFEET. Gepubliceerd op 5 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, Shalom en welkom! Op 5 februari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik begroet u in… Continue reading

Every Thursday we are live on the Endtime Live TV
Radio EndtimeNews
If you want to make a donation to the EvangelicalEndtimemachine you can do so here by clicking on the logo.
Bookmark This Site
Save this site to your favorites:
Keyboard: (Ctrl+D)

Click this logo for the Newsletter

Search
Malachi 3, verse 3 And he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver; and they shall offer to the LORD offerings in righteousness. And verse 10 “Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for.
Call out!

Are you a born again Christian and do you stand behind the messages from God given to Prophet Benjamin Cousijnsen? And are you completely fluent in your language as well as in English, and are you able to translate 100% from your own language to English, using email? Then you are warmly invited as a volunteer to help in this ministry to the honor of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, in order to work together with Marion, the secretary of the Evangelical EndTime Machine.
Ruacha, Yeshu, Shalom!