Waarom de boze geesten Gods gezalfde haten

Reeds in 2012 werd u gewaarschuwd, welke boze geesten, gevallen engelen, onder u aanwezig zijn. Zij zijn 100% actief! Deze boze geesten haasten zich en zijn op mensen uit, vooral Christenen, die in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geloven. Niet vreemd, hè, dat de boze geesten Gods gezalfde haten, die u de boodschappen Gods overbrengt. (After […]

Deel deze boodschap over de hel, zei de Here

Op zaterdagnacht werd Profeet Benjamin wakker in de hel, en kwam in gesprek met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die hem een rondleiding gaf en zei: Velen op de Aarde zijn zwanger gemaakt door boze geesten, vooral vele zogenaamde Christenen, die zeggen Christen te zijn. Dit zegt satan ook! De beelden die u ziet in […]

Speel geen spelletjes met de onzichtbare wereld!

Voorwaar, speel niet met uw leven! Dit is een boodschap met een alarmerend signaal naar de kerken, en in het bijzonder naar de ouders met kinderen toe, en ook aan u. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 12 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and […]

De duistere wereldbeheersers zijn nu actiever dan ooit!

De wereldbeheersers dezer duisternis zijn nu meer actief dan ooit, om de waarheid te vernietigen en het werk Gods ongelofelijk te laten lijken, zodat men het werk van de overheden, de boze geesten, gelooft! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 19 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International […]

Juist de waarheid wordt het meest aangevallen!

De geestelijke wereld haat al die openbaringen van Profeet Benjamin Cousijnsen. Juist de waarheid wordt het meest aangevallen! Lees of beluister de volledige boodschap Gods. Gepubliceerd op 16 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, hartelijk welkom! Op maandag 16 januari 2017 bracht Gods […]

De geestelijke wereld hoort het ook en ergert zich!

Boodschap Gods, overgeleverd door de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, Mijn kind, spits uw oren. Ik duld geen afgoderij! zegt JHWH, de Here der heren, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai. Gepubliceerd op 4 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]

Geef nooit op!

Boodschap Gods: Voorwaar, laat satan niet een overwinning behalen op uw leven, omdat u het opgaf. Geef nooit op! De rechtvaardige leeft uit geloof! Gepubliceerd op 24 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Ik wil u de volgende boodschap Gods […]

Jezus Christus uit Nazareth is Dezelfde, toen en nu

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, WIE GENAS DE MELAATSE? WIE GENAS DE VERLAMDE? WELKE PROFEET DEED DIT OOIT? EEN PROFEET HEEFT NOOIT HETGENE GEDAAN, WAT HIJ, YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, DEED! Gepubliceerd op 4 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op […]

Laat voor u bidden, breek met alle geesten!

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, GIJ DIE NU LUISTERT: ALS GIJ IN UW AUTO ZIT, LAAT U NIET TEGENHOUDEN, OM NAAR EEN VOLLE EVANGELISCHE KERK TE GAAN, EN VOOR U TE LATEN BIDDEN! Gepubliceerd op 25 maart 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Deze boodschap […]

De Heer openbaart nog vele valse vruchten!

ZO ZIJN ER NOG VELE VALSE VRUCHTEN, DIE GEOPENBAARD GAAN WORDEN AAN DE WERELD! Gepubliceerd op 3 maart 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 3 maart 2014 ’s avonds bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk […]