“Oh… mi… Gado!”

Ding poti a boskopoe disi tapoe 30 augustus 2014 nanga Precious LIBISMA EN BARI TAKI: “OH… MI GADO!” TE A VULKAAN SOETOE OPO EN A SOETOE DEM, MA OWKTOE A BOSKOPOE ENGEL FOE GADO DONDER, EN KARI JOE FOE GI JESI NA TROE GADO, A GADO FOE ABRAHAM, IZAAK EN JAKOB, INI A WAARSKOW, PROFETISCHE […]

Bigin wan boen 2019!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 27  dec 2018 nanga Precious De leki fa Gado wani, en de echt, Joe nafoe go kibri. Ondrozoekoe joesrefi grondig, en no camoufleer, soleki wan kameleon, bikasi Gado kari joe foe no de schijnheilig! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC