Luister naar de boodschappen in de rust!

Hij wil u vertroosten en bemoedigen! Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, heeft u lief, en wil u troosten en bemoedigen en opbouwen. Verwijzing naar en info met betrekking tot de Evangelicalendtimemachine.com, en een uitnodiging, wordt gegeven aan u, die luistert! Lees of beluister de volledige boodschap Gods. Gepubliceerd op 18 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International […]

Luister naar je Vader!

Boodschap Gods: Met je Vader kom je heel ver. Gepubliceerd op 2 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 februari 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag […]

Verkrijg een betere kijk op Gods werken!

U leest en/of hoort in deze boodschap Gods, hoe u een betere kijk op Gods werken verkrijgt! Gepubliceerd op 10 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 10 juli 2015 bracht een engel des Heren woord voor woord de volgende […]

Verslag van de Huiskring in Suriname – vervolg

Published on Feb 12, 2015 by Gabriels SongsforJesus Dit tweede deel van het verslag van de Huiskring in Suriname gaat over het getuigenis van broeders en zusters, die de huiskring hebben bijgewoond, welke wonderen de Heer voor hen allen heeft verricht, en Die een ieder geeft wat hem toekomt, zoals staat geschreven in Romeinen 13, […]

Verslag van de Huiskring in Suriname

Published on Jan 5, 2015 by Tiny Bergs Beste luisteraars, hierbij wil ik graag een kort verslag met u delen over de huiskring in Suriname (wordt vervolgd!) Nadat alledrie de werkers van de laatste dagen terug zijn, wordt het contact met Suriname nog steeds, elke maand, onderhouden door deze drie werkers. Er werd één keer […]

Verdiep u samen met God!

Profetische boodschap Gods: Verdiep u in tijd en aandacht voor Hem; denk aan een huwelijk! In deze boodschap wordt er verder een profetie over New York doorgegeven! En verder: Zit u ook gevangen in uw structuurdenken? Soms is het goed om u te onderzoeken. Ook nu nog doet Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, grote dingen, die velen niet kunnen […]

Waarom het kwaad nu zichtbaar snel om zich heengrijpt!

Verschillende openbaringen Gods worden medegedeeld in deze boodschap Gods, o.a.: 》Openbaring vliegtuigcrash. 》Oproep van Yeshua HaMasiach aan de Filipijnen m.b.t. het steunen van de kerk Ruach. 》Waarom de toenemende haat van satan en zijn werken nu zo zichtbaar zijn in de wereld! 》De Bijbel en het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ 》Stel niet meer uit, als u Hem nog […]

Belangrijke informatie

Volgende week vrijdag, en naar verwachting ook zaterdag, wordt er gewerkt aan de website, en worden er verbeteringen aangebracht en geen video’s geplaatst. Zie verder ook: https://www.evangelicalendtimemachine.com/plaatsen-waar-huisgroepen-gehouden-worden-in-nederland/ Gepubliceerd op 23 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. […]