Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen, Gods wegbereiders

U daar die luistert, hoor de stem, die tot u roept en spreekt: Maak uw paden recht; bekeer u! Want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen! Hoor naar de boodschappen Gods, overgebracht door de bode engelen Gods. Want waarlijk, alles is tot u gesproken vanuit de God van Abraham, Izaäk en Jakob, vanaf Zijn Troon […]

Snelle eindtijdprofetie vervullingen 2013 – 2016 zetten de wereld op z’n kop

Published on October 10, 2016 by Heiscoming12 Eindtijdprofetie 2013 – 2016 Word wakker, wereld, dit zijn de tekenen der tijden! De wereld noemt het: ‘natuurrampen’. De Heer noemt het: Gods oordelen over de mensen, door ongehoorzaamheid en niet bereid zijn zich te bekeren van afgoderij, hoererij, kindermishandeling, dierenmisbruik, occultisme, Christenvervolging, het tegennatuurlijke, enzovoorts. Yeshua HaMashiach, […]

Wat er binnenkort gaat gebeuren in de wereld!

Openbarende, mededelende, profetische boodschap Gods: Voorwaar, vele rampen zijn in volle gang! Het zal niet lang meer duren, of ook het volgende zal geschieden… U hoort wat gedeeltelijk reeds vervuld is, en wat ook binnenkort zal geschieden in de wereld. Verschillende landen worden genoemd! Lees en of hoor de gehele boodschap. Gepubliceerd op 12 feb […]

Juist nu zendt God Zijn bode engelen uit!

PROFETISCHE, OPENBARENDE EN VERWIJZENDE BOODSCHAP GODS! JA U, LUISTER GOED! WANT ZO STAAT GESCHREVEN DAT: ‘HIJ HEEFT ZIJN ENGEL GEZONDEN OM ZIJN KNECHTEN TE TONEN HETGEEN WELDRA GESCHIEDEN MOET!’ Gepubliceerd op 17 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Deze profetische, openbarende en […]