Examine yourself, whether you will escape the judgment!

There are six things which Yahweh hates; yes, seven which are an abomination to him: haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood; a heart that devises wicked schemes, feet that are swift in running to mischief, a false witness who utters lies, and he who sows discord among brothers “and sisters”. Proverbs […]

Onderzoekt u of u zal ontkomen aan het oordeel!

Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders “en zusters”. Spreuken 6: […]

Be fervent in the Spirit of the Lord!

God knows what’s bad and what’s good for you. Let go of all the struggles and sorrows, and give them to your Heavenly Father, who loves you so much and wants to give you hope, hope that gives life! Published on November 24, 2020 by My Shalom Please share and do not change © BC […]

Wees vurig van Geest in de Here!

God weet wat is slecht en goed voor u is. Laat alle strijd en verdriet los en geef hun aan uw hemelse Vader, die zo veel van u houd en wilt u hoop geven, hoop dat doet leven! Gepubliceerd op 24 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

Onze geestelijke ogen

Published on June 11, 2020 by Faa-iza Goedendag! Dit is de Evangelical EndTime Machine. Mijn naam is Faa-iza. Wat fijn dat u weer kijkt. Vandaag wil ik het graag hebben over onze ogen, die je ziet wanneer je in de spiegel kijkt of naar een ander, maar ook over onze geestelijke ogen…

Hear attentively what the Spirit of God has to say to you

Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ, wants the seed within you to grow with His living Word, and He wants to give you water! Because if the seed doesn’t get water, it will die. Published on June 8, 2020 by Ailyn Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! On June […]

Hoor aandachtig wat de Geest Gods tot u te zeggen heeft

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat het zaadje in u groeit met Zijn levende Woord, en Hij wil u water geven! Want als het zaadje geen water krijgt, gaat het dood. Gepubliceerd op 8 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, […]