Sa inyo na nagsasabi, “Oo na, oo na, isang anghel, ano naman!”

Nilathala noong Pebrero 10, 2017 ni mcac777 Ito ay tungkol sa nag-iisang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob, na aming sinasamba at sinusunod. At si Propeta Benjamin ay nakakatanggap ng mga anghel na siyang nagdadala ng mga mensahe, sa Kanyang banal at Makahari at Makapangyarihang Pangalan higit sa lahat ng mga pangalan. Basahin ang buong […]