Prophecy: Many false prophets mentioned by God!

PROPHETIC REVELATION: THE GOD OF ABRAHAM, ISAAC AND JACOB REVEALS THE FALSE PROPHETS IN THESE LAST DAYS NOW. THE LORD MENTIONS THEM BY THEIR NAMES, AND CALLS FOR REPENTANCE. GOD’S SIMPLE, TRUE PROPHET, BENJAMIN COUSIJNSEN, PASSES ON EVERYTHING THAT THE LORD SAYS! Published on May 13, 2013 by Jeddy Piloton Please share and do not […]

Nubuat: Banyak nabi palsu yang disebutkan oleh Allah!

13 MEI 2013  WAHYU NUBUAT: ALLAH ABRAHAM, ISHAK DAN JAKUB MENGUNGKAPKAN PARA NABI PALSU DI  HARI TERAKHIR SEKARANG. TUHAN MENYEBUT MEREKA DENGAN NAMA MEREKA, DAN PANGGILAN UNTUK BERTOBAT. NABI BENAR ALLAH YANG SEDERHANA, BENJAMIN COUSIJNSEN, MENYAMPAIKAN SEMUA PERKATAAN TUHAN! Silakan berbagi dan tanpa diubah © BC

The Lord will reveal many false fruits!

THUS THERE ARE MANY FALSE FRUITS, WHICH ARE GOING TO BE REVEALED TO THE WORLD! Published on March 9, 2014 by yrd19 Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! In the evening on March 3rd, 2014, a messenger angel of the almighty God, the God of Abraham, Isaac and Jacob, […]

De Heer openbaart nog vele valse vruchten!

ZO ZIJN ER NOG VELE VALSE VRUCHTEN, DIE GEOPENBAARD GAAN WORDEN AAN DE WERELD! Gepubliceerd op 3 maart 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 3 maart 2014 ’s avonds bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk […]

Profetie: Vele valse profeten door God genoemd!

13-05-2013  PROFETISCHE OPENBARING: DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB OPENBAART NU IN DEZE LAATSTE DAGEN DE VALSE PROFETEN. DE HEER NOEMT HEN BIJ NAME EN ROEPT HEN OP OM ZICH TE BEKEREN. GODS EENVOUDIGE, WARE PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN, GEEFT ALLES DOOR WAT DE HEER ZEGT! Gepubliceerd op 13 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please […]

Prophetie: Viele falsche Propheten von Gott genannt!

13.05.2013  Prophetische Offenbarung: Der Gott von Abraham, Isaak und Jakob offenbart jetzt in den letzten Tagen die falschen Propheten. Der Herr nennt sie beim Namen und ruft sie auf, sich zu bekehren. Gottes einfacher, wahrer Prophet, Benjamin Cousijnsen, gibt alles durch, was der Herr sagt! Veröffentlicht am 13. Mai 2013 von Evangelische EindtijdSpace Bitte teilen […]