Ik overhandig u een bericht voor alle dieners

29-10-2012  IK OVERHANDIG U EEN BERICHT VOOR ALLE DIENERS, DIE VERBONDEN ZIJT IN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, SPRAK DE BODE ENGEL GODS, AAN HEN DIE ZICH INZETTEN OM HET EVANGELIE TE VERSPREIDEN: MATTH. 6:33 Gepubliceerd op 29 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 29 […]

Kinderwens? Voor God is niets onmogelijk!

23-10-2012  DE BODE ENGEL GODS ZEI: IK VERKONDIG U NIEUWE DINGEN VIA BENJAMIN. DE ENGEL DES HEREN OPENBAART, DAT ER IN DE HEMEL GEEN ONVRUCHTBAARHEID IS, MAAR VRUCHTBAARHEID! Gepubliceerd op 23 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 23 oktober 2012 bracht de bode engel […]

19-10-2012 Eli, Eli, lama sabachtani?

ELI, ELI, LAMA SABACHTANI? HERE, HERE, WAAROM HEBT U MIJ VERLATEN? RIEP JEZUS CHRISTUS TIJDENS DE HEFTIGE PIJNEN DIE HIJ ONDERGING AAN HET KRUIS. EEN BEMOEDIGING VOOR ZIEKEN & EEN NIEUWE OPENBARING! Gepubliceerd op 19 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 19 oktober 2012 […]