Laat Zijn komst u niet overvallen!

Zie, de wolk des Heren bedekte haar en de heerlijkheid des Heren verscheen. Gepubliceerd op 07 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 06 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen. […]

Dit is een warrior!

Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. Gepubliceerd op 01 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

God is geen slaaf van mensen

Sommigen zeggen in hun gebeden zoals: “Jezus, uw beloften zijn ja en amen, geef mij dit en geef mij dat. Ikke, ikke, ikke…” Wie herkent zich hierin niet? Gepubliceerd op 30 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 november […]

Wees blij in de Here wat men ook zegt

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd […]

Wees trouw en houd uw huwelijk in ere

Neem deze boodschap tot een voorbeeld, of u werkelijk Rapture ready bent! Gepubliceerd op 6 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 6 mei 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. […]

Hij heeft u de zege in de strijd beloofd!

Juich en prijs God, want tronen en machten zullen weldra vergaan, waar de warriors vastgeworteld staan, zonder veroordeling en roddel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 11 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

De Here zegene u en behoede u!

26-07-2017  Dit is Gods belofte aan u. Een prachtige boodschap, ook om te delen met anderen, over Gods onvoorwaardelijke liefde! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 26 jul 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Shalom, van harte welkom! […]

Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt!

Maar gij, die ook nu maar blijft kwaadspreken, zal gestraft worden. Lees of beluister de volledige boodschap Gods. Gepubliceerd op 3 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hartelijk welkom! Op 3 maart 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over […]

Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen!

Als Hij, JHWH, Zijn belofte toen al gaf, hoeveel te meer telt dit nu voor u, die een stap verder is van het Oude Testament? Beluister of lees aandachtig deze volledige boodschap Gods, en ontdek hoe ook u Gods genezingskracht in werking kan zetten! Gepubliceerd op 22 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please […]

Belofte maakt schuld

HEEFT U AL GOEDE VOORNEMENS VOOR HET NIEUWE JAAR GEMAAKT? EN LIGGEN ER NOG BELOFTES, DIE U NIET NAKWAM? DE HEER ZEGT U ONDER ANDERE: STEL EEN BELOFTE, DIE GIJ NOG MOET WAARMAKEN, NIET MEER UIT. DE HEER NOEMT HET LIEGEN ALS U UW BELOFTE NIET NAKWAM! BEKEER U EN VRAAG VERGEVING! Gepubliceerd op 29 […]