Ze zijn geen toeval maar duidelijke eindtijdstekenen!

Voorwaar, zo staat het profetisch beschreven en het is geen toeval, maar een duidelijk teken dat de tijd nu erg ingekort is. Gepubliceerd op 3 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 01 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de […]

Zwets niet en doe het goede!

Uw wereldse, helse, boze, zwetsende woorden die tegen uw medemens, God en de Heilige Geest gericht waren, zullen in herinnering gebracht worden bij God. Bekeer u dus en doe het goede. Gepubliceerd op 30 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Ik, Profeet Benjamin […]

Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Here

Voorwaar, zie niet veroordelend op anderen neer, maar wees zelf kadosh, heilig, of u zult achtergelaten worden! Gepubliceerd op 7 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 6 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag […]

Ik ben met u als u uw zonden belijdt

Roddel, haat en allerlei kwaad komen niet uit Mij voort maar uit satan; dat zoudt gij toch moeten weten. En ook kwaad vergelden met kwaad is uit den boze, en wat uit Mij komt is anders. Gepubliceerd op 21 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de […]

Nog heel even dit of nog even dat!

Bekeer u heel erg snel, zodat gij niet op het laatst zoudt kermen, als uw vlees en uw lijf verteerd zijn. Gepubliceerd op 15 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 13 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de […]

Bekeer u en richt u op het accepteren van liefde en vergeving!

Voorwaar, u kunt zich niet verstoppen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en eigenwijs doorgaan met uw hoogmoedigheid en trotsheid van wandel, en liefdeloosheid naar anderen toe, en dan zeggen, “Ik ben Christen!”, terwijl u hiermee in alles de gevoelens van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus enorm pijn doet. Gepubliceerd op 13 juni 2023 door […]

Breng uw offer van berouw, aanbid Mij en maak het goed!

Dit is een laatste waarschuwing Gods: waar zult gij zijn, als u Gods woorden gesproken door Zijn ware Profeet in de eindtijd niet meer serieus neemt? De Heer zegt u: Voorwaar, kniel, toon respect en wees nederig en gevoelig, en vol van liefde en breng uw offer van berouw van alle zonden bij Hem vanuit […]

De Heer wil u herstellen ondanks dat u zeer trots en weerspannig was!

Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. Niet om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van de Here Here; weet dat wel! Schaam u en word schaamrood over uw wandel! Gepubliceerd op 10 april 2023 […]

God zal de opstandigen straffen

Vele landen in de wereld hebben zoveel kansen gehad om zich te bekeren, maar zij hadden geen interesse. Gepubliceerd op 17 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 16 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]