Waar het hart en de ziel vol van is, daar zal men zijn!

Voorwaar, laat u niet verloren gaan door een verkeerde wandel, een wandel die u zal brengen in het dodenrijk. Want doden noemen Uw Naam niet meer! Wie in het dodenrijk kan U nog loven? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 9 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International […]

Profetische waarschuwing van God aan Azië en overige afgodenaanbidders!

Ernstige boodschap Gods aan de vele landen met afgoderijen, die keer op keer gestraft worden door de enige God van al wat leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Geen ene afgod kwam u keer op keer te hulp. Voorwaar, bekeert u! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd […]

Alleen door te bekeren en te luisteren kunt u Gods woord aanvaarden!

Veel mensen hebben, zoals in Samuëls tijd, ook nu hun hart en wandel verhard, en luisteren niet naar Gods ware eindtijdsprofeet, Benjamin Cousijnsen, omdat satan hen laat weigeren om te horen naar Gods woorden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 14 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International […]

“Waarom ben ik achtergelaten?”

Want al noemen velen zich Christen, door de grote verdrukking zullen velen zich overgeven en zal blijken, wie echt aan God trouw waren! Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 3 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share […]

Boodschap Gods: Wee de goddeloze!

Wie zich niet bekere van zijn of haar boze wandel, zal, samen met zijn of haar kwade, trotse wandel, in het dodenrijk neergeworpen worden! Dan zullen de ogen der blinden geopend worden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share […]

Hokjesdenkende Christenen nemen toe!

De toename van hokjesdenkers in deze tijd is vergelijkbaar met de Farizeeërs en schriftgeleerden uit de tijd, toen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, op de Aarde kwam en de volle waarheid verkondigde, het evangelie. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please […]

Bekeren moet men zich voordat men zich doopt, anders gaat u eraan

Boodschap Gods: Onder andere, geloven doet de wereld ook, en satan, maar wie Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, liefheeft, luistert naar Hem en geeft zich echt aan Hem over, en onderhoudt zijn/haar relatie met Hem en komt uit voor zijn geloof, en heeft Hem lief met zijn gehele hart, verstand en leven. Hij zegt: Breng licht […]

Uw Rabboeni spreekt tot u: Gehoorzaam Zijn roepstem

BOODSCHAP GODS: GEHOORZAAM ZIJN ROEPSTEM, LAAT U DOPEN EN ONDERHOUD UW RELATIE! Gepubliceerd op 6 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 6 juni 2014 bracht een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap […]

Bekeer u, laat u dopen en begraaf uw oude leven!

BOODSCHAP GODS: WAT HET BETEKENT OM WEDEROM GEBOREN TE WORDEN, EN WAAR HET OM GAAT, ALS U GEHOORZAAMT AAN DE OPDRACHT VAN GOD OM U TE LATEN DOPEN, EN: EEN WOORD VOOR HEN DIE AFWEKEN, NA DE DOOP! Gepubliceerd op 13 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige […]

O, jee! Een engel! Een engel!

BOODSCHAP GODS: CAROLINE HAD ANOREXIA EN LEEFDE ERG TERUGGETROKKEN, ZE ZAT IN EEN SOCIAAL ISOLEMENT, MAAR IN EEN VLIEGTUIG HAD ZE OP EEN DAG EEN BIJZONDERE ONTMOETING, WAT HAAR LEVEN TOTAAL VERANDERDE! Gepubliceerd op 17 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik […]