Zijn krachtige wonderbare kostbare Bloed is meer dan overwinnaar!

Wandel met de HEER in zuiverheid en kadosh, heiligheid, en wees vol kracht en zonder te beven. Alleen satan zal voor u moeten beven niet andersom! Gepubliceerd op 8 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 juni 2023, kreeg ik, […]

Maak de Heer groot en getuig!

Zij zullen juichen in U, wie uw naam liefhebben! Want Gij zegent de vervolgde, de rechtvaardige, o liefhebbende Here, ook nu met Uw kostbare Bloed Gij omgeeft hem evenzo haar met welbehagen als met een schild. Gepubliceerd op 31 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   […]

Bewaar Zijn woorden in uw hart

Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik, JHWH help u; help ook Mij via de Evangelicalendtimemachine.com. Gepubliceerd op 10 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 9 januari 2023, kreeg ik, […]