Door te wandelen in geloof verliest u de moed niet

Stel uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoek uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn. Gepubliceerd op 25 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please […]

Hij kent al uw tranen en gevoelens

Voorwaar, overdenk deze boodschap en laat de Here door u heen stralen, en lach eens met Hem. Gepubliceerd op 25 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! In de avond op 24 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap […]

Wees niet zelfzuchtig, maar een onbaatzuchtige volgeling van Christus

Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Gepubliceerd op 2 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige […]

Sta onwankelbaar en verlies de moed niet

En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want […]

Wees klaar om de Heer te ontmoeten!

Voorwaar, zegt niet dat u niets kan betekenen voor de Heer; dat is een leugen van satan! Gepubliceerd op 12 maart 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik […]

Wie oren heeft die hore en bekeerd zich?

Want hun voeten snellen naar het kwaad en haasten zich om bloed te vergieten. Want tevergeefs is het net uitgespannen voor de ogen van al wat vleugels heeft; zij echter loeren op hun eigen bloed en leggen een hinderlaag voor hun eigen leven. Zo zijn de paden van ieder die hunkert naar onrechtmatige winst, die […]

De Heer heeft weer tot u gesproken, u die geroepen zijn om Hem te dienen!

Voorwaar, zo heeft de Here wederom tot u gesproken, tot uw geweten, en zegt u ook het volgende. Luister verder naar deze boodschap. Gepubliceerd op 14 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 11 December 2020 bracht de bode engel Gods […]

Welk deel hebt u uitgekozen tot glorie van Zijn Naam?

Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u geroepen heeft bij de naam, en Hij u vraagt om te helpen… (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Op […]

Bruikbare kostbare stenen tot eer van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Word een ‘levende steen’, die ingezet kan gaan worden, verbonden aan ‘het lichaam’, tot eer van Zijn kadosh, heilige naam! Gepubliceerd op 5 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 5 augustus 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord […]