Basagin ang henerasyong sumpa!

Nilathala noong Disyembre 9, 2015 ni mcac777 Sa mga edad na 14 na taong gulang pataas! Ang anghel ng Diyos ay sinasabi kabilang ang iba pa: sa buong mga henerasyon ang mga kabataan ay nakikita bilang isang sumpa. Dahil dito ang mga tao ay tumatawag ng isang henerasyong sumpa sa kanilang sarili! Pagpalain ang inyong […]