Dank de HERE, ondanks uw nood en beven!

Voorwaar, stel uw geloofsvertrouwen op Hem, want in Zijn hand ligt heel uw leven. Uw geloofsvertrouwen, hoe Hij het ook leidt, alles heeft een bedoeling. Gepubliceerd op 27 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 september kreeg ik, Profeet […]

Weest geestelijk sterk gij die gelooft in de Vader gelooft ook in Mij!

Laat dit duidelijk zijn: Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Gepubliceerd op 18 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 17 augustus kreeg ik, Profeet […]

Zwets niet en doe het goede!

Uw wereldse, helse, boze, zwetsende woorden die tegen uw medemens, God en de Heilige Geest gericht waren, zullen in herinnering gebracht worden bij God. Bekeer u dus en doe het goede. Gepubliceerd op 30 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Ik, Profeet Benjamin […]

De HEER zegt U; men moet inzien dat deze gebeurtenissen bij de eindtijd horen

De bode engel Gods, Blesia, bracht deze boodschap over waar de HERE, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ook zelf over spreekt in Zijn werk met betrekking tot de toenemende stormen in deze einde der tijden, men moet inzien dat de gebeurtenissen bij de eindtijd horen. Gepubliceerd op 5 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International […]

Wees een vredestichter en niet iemand die tweedracht brengt tussen iedereen

Zo spreekt de Here, de Koning der koningen: Ja mijn volk volhardt ook nog steeds in het afdwalen van Mij, maar ook nu nog, luidt het woord des Heren. Gepubliceerd op 16 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 […]

Houd een vergrootglas op uzelf!

Stel u open voor de Kadosh, Heilige Geest Gods met openheid en overgave en nederigheid en besef van zonde. Gepubliceerd op 20 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap […]

Eenheid in liefde

Zo spreekt de Heer: Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Gepubliceerd op 17 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 16 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de […]

Geef de Heilige Geest de ruimte!

Voorwaar, sommige kerken vrezen voor wat de Heilige Geest Gods zou kunnen gaan doen en geven de Heilige Geest geen ruimte en tijd tijdens sommige kerkdiensten om te werken. Gepubliceerd op 17 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 16 oktober […]

Wees nuchter en volhard tot het einde

Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Gepubliceerd op 16 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 augustus 2022, kreeg […]

Het waargebeurde verhaal van de dappere Oekraïense pastoor

Deze boodschap werd door een bode engel gebracht om goed over na te denken. Een groot voorbeeld voor ons; een Oekraïense pastoor gaf zijn leven voor velen. Gepubliceerd op 28 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 april 2022, kreeg […]