Aninag

Nilathala noong Hulyo 23, 2015 ni mcac777 Isang mensahe ng Diyos: Gaya ng tubig, si Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, ay nilalarawan saiyo ang buong katotohanan sa iyong araw-araw na buhay, kung sino ka talaga. Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Mensahe ng Diyos: Tunay na pambihirang pag-ibig!

Nilathala noong Hulyo 7, 2015 ni mcac777 Nagbibigay pag-asang mensahe ng Diyos: Ang buhay ay pag-asa! At iyang pag-asa at pananampalataya at pag-ibig, ay tunay na pambihirang pag-ibig, ay namamalagi sa inyong relasyon kay Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Mensahe ng Diyos: Bilang isang Kristiyano hindi ka dapat magtsismis!

Nilathala noong Hunyo 26, 2015 ni mcac777 Isang mensahe ng Diyos: Katotohanang, minsang ilagay ang inyong sarili sa lugar ng inyong kapwa! Ano ang inyong mararamdaman, kapag may isang nasasaktan o kaya ay inakusahan ka, at gumagawa ng mga biro at nagsasabi ng mga bagay, kung saan ay isang kasinungalingan? Pakibahagi sa iba at huwag […]

Ang Diyos ay hindi nagpapahintulot ng kasalanan!

Nilathala noong June 13, 2015 ni mcac777 Propesiya at babalang mensahe ng Diyos: Siya na ayaw makinig, ay mamamatay! Minsa pang, tutukang mabuti ang buwang Hunyo 2015! Si Thunder, ang taga-wasak, ay magdudulot ng maraming tubig, mga buhawi, mga bagyo at iba pa. Ano ang iyong masasabi… “Ang Diyos ay pag-ibig, hindi ba?” Tama. Tunay […]

Ang Aking pangangaral ay pareho pa rin!

Nilathala noong Mayo 31, 2015 ni mcac777 Isang mensahe ng Diyos: Katotohanang, walang sinuman na mas maaasahan pa kaysa kay Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Dahil kung ano ang Kanyang ipinangaral noong nakalipas na 2000 taon, ay Kanya pa rin ipinapangaral! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Huwag matakot sapagkat ikaw ay Kanyang sinusubukan!

Nilathala noong Mayo 19, 2015 ni mcac777 Isang mensahe ng Diyos: Katotohanang, ang inyong Kapitan ay si Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Nais Niya na ang inyong bunga ay mahinog! Huwag matakot kapag sinusubukan Niya ang inyong mga pamamaraan at mga ikasampu, o kaya ang pagbahagi ng Ebanghelyo. Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Maging isang mamamayan ng langit!

Nilathala noong Abril 30, 2015 ni mcac777 Isang mensahe ng Diyos: Katotohanang, maging isang mamamayan ng langit at panatilihin ang iyong relasyon kay Yeshua HaMashiach, Jesus Christ! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Bibigyan ka Niya ng makapito pabalik!

Nilatahala noong Nov 20, 2014 ni mcac777 ISANG MENSAHE NG DIYOS: DALHIN ANG BAWAT HANDOG NA MAY MALIGAYANG MUKHA, AT GAWING BANAL ANG MGA IKASAMPUNG BAHAGI NA MAY KAGALAKAN! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC