Andam na ba kamo sa espirituhanon alang sa Rapture?

Gimantala niadtong Agosto 14, 2023 ni Chello Ibutang kini sa inyong mga panan-aw ug sa inyong hunahuna nga ang mga buhat sa kangitngit dili gayud magkauban sa kahayag ni Kristo. Busa, magpakadosh, balaan! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Human sa bagyo moabut ang makalma nga tubig!

Gimantala niadtong Pebrero 4, 2023 ni Virgincita Bisan pa ug ang gahum sa dautan moabut kaninyo sama sa usa ka bagyo, ug ang principe sa kangitngit makapaduhaduha kaninyo, ug mawad-an kamo ug kusog, sa pagkatinuod, hunahunaa kini: Kini mao ang gubat sa Ginoo. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Alaut ang usa nga diin nadaug sa tentasyon

Gimantala niadtong Disyembre 2, 2022 ni Virgincita Ang Anak sa Tawo magpadala sa Iyang mga anghel, ug ilang tigomon gikan sa iyang gingharian ang tanang mga butang nga nahimong kapandolan ug kadtong mga nagbuhat ug kadautan, ug isalibay sila ngadto sa hudno sa kalayo. Adunay paghilak ug pagkagot sa mga ngipon. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw […]

Hatagi ug luna ang Balaang Espiritu!

Gimantala niadtong Oktobre 17, 2022 ni Chello Sa pagkatinuod, ang ubang mga kasimbahanan nahadlok kon unsa ang mahimo sa Balaang Espiritu sa Dios ug wala maghatag sa Balaang Espiritu ug luna ug panahon sa pagpamuhat panahon sa mga panimbahon. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Patya ang mga buhat sa unod pinaagi sa Espiritu

Gimantala niadtong Marso 24, 2022 ni Chello Pagpagiya kamo sa Dios, ug ayaw pagkinabuhi diha sa unod, kondili sumala sa mga buhat sa mga bunga sa Balaang Espiritu nga gikan sa Dios. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC