Ayaw pagpakahilom! Panggawas kamo sa inyong simbahan ug himoang tul-id ang inyong dalan

Published on June 23, 2014 by ocgng AYAW TUGOTI NGA ANAAY KALAG NGA MOINGON SA UNYA: “NGANONG KANUNAY MAN SIYA NGA NAGPAKAHILOM?” SA INGON NAMULONG ANG GINOO, IKAW NGA BUNGOL, PAMINAW! ANG ANIHONON KAY DAKO! PAGMATA, PAS-ANA ANG AKONG YUGO DIHA KANINYO, UG PAGKAT-ON KAMO GIKAN KANAKO! AYAW PAGPAKAHILOM! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba […]

Ikaw ba usa ka tinawag sa Diyos?

Published on November 18, 2013 by ocgng ANG MENSAHERONG ANGHEL SA DIYOS MIINGON: SA PAGKATINUOD, DILI TANAN NGA MGA MAGBALANTAY, APOSTOLES, PROPETA, MAGTUTUDLO O EBANGHELISTA KAY GINATAWAG SA DIYOS NI ABRAHAM, ISAAC UG JACOB! PAGBANTAY SA PAGPANGLIMBONG SA TAWO. PINAAGI SA ILANG MGA BUHAT, SIYA LALAKE MAN O BABAYE MAKAHIMO SA PAGLINLA SA KARNERO ARON […]

Septembre 15, 2012 Propesiya: Akong nakita ang pagpangabot didto sa langit

Published on November 7, 2013 by ocgng SEPTEMBRE 15, 2012 PROPESIYA: SA PAGKAGABIE SI BENJAMIN COUSIJNSEN GIPAKITAAN UG USA KA TALAN-AWON, ANG SITWASYON KAY MAO ANG PAGKAHUMAN SA RAPTURE: ANG ABOTANAN NGA LUGAR, GISUNDAN SA USA KA ESPESYAL NGA PAGHIMAMAT UG USA KA LABING DAKO NGA KUMBIRA, WOW! Palihug sa pagssangyaw, ayaw usba!

Dili maihap nga katawhan nga nagbarog sa atubangan sa trono sa Diyos!

Published on Feb. 2, 2013 by ocgng ENERO 23, 2013 MENSAHE SA DIYOS: GIPADAYAG 7:9 HANGTOD 12: TAPUS NIINI MITAN-AW AKO, UG ANIA KARON, DIHAY USA KA DAKUNG PANON SA KATAWHAN NGA WALAY BISAN KINSA NGA MAKAIHAP, SILANG TANAN! ANG MATARONG MAKAKITA SA IYANG NAWONG! ANG TESTIMONYA MAO KINI: 1 JUAN 5:10 HANGTOD 12. Palihug […]

Propesiya 2013: Ang tuig nga ang usa dili makalimot!

Published on Jan. 13, 2013 by ocgng ENERO 6, 2013 PROPESIYA: SI BENJAMIN COUSIJNSEN KAY ANG TINUOD NGA PINALANGGANG PROPETA SA DIYOS. KADA PULONG KAY NAGGIKAN MISMO SA DIYOS, NGA GIDALA SA MGA MENSAHERONG ANGHEL SA DIYOS. KINING TUIGA KAY ANG TUIG, NGA ANG USA MAKAHINUMDOM PAG-AYO! Palihug sa pagsangyaw nga walay mga kausaban © […]

Pangandam ug pagbantay, kay ang inyong Hari moabot!

Published on October 17, 2013 by Jeddy Piloton AGOSTO 2, 2012  USA KA MENSAHE SA DIYOS: ANG DIYOS GUSTO NGA MOPADALA SA IYANG MGA BALAANG KASULATAN NGADTO SA KATAWHAN, TUNGOD KAY ANAAY DAGHAN, ANG WALAY BIBLIYA! PAMALANDUNGI KINING MGA BALAANG KASULATAN, MIINGON ANG MENSAHERONG ANGHEL SA DIYOS. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Walay lain pa nga makapahimulag kanato gikan sa Iyang gahum ug gugma!

Published on October 16, 2013 by Jeddy Piloton PANAN-AWON SA DAMGO: ANG DIOS NAGPAKITA KANG BENJAMIN, UNSAON PAG-AMPO DIHA SA GAHUM SA BALAANG ESPIRITU UG ARON ADUNAY KAGAWASAN KADTONG NABUGKOS PA SA MGA SALA, PINAAGE SA PAG-AMPO SA NGALAN NI JESUS. SI BENJAMIN NAKITA NIYA IYANG KAUGALINGON SA UNANG PANAHON. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba […]

Si Jesus Christ mas labaw pa kay sa usa ka maayo nga higala!

Published on Sep 5, 2013 by Jeddy Piloton ANG USA KA MENSAHE, GIDALA PULONG SA PULONG UG NAHISULAT DIHA-DIHA DAYON, DIHA SA PRESENSIYA SA MENSAHERONG ANGHEL SA DIOS. UNSA ANG KAAYUHAN NGA ATONG MAANGKON SA USA KA HIGALA DIHA KANG JESUS, KINSA GUSTO MOBARUG SA TONG DAPIT…HANGTUD SA KAHANGTURAN. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba […]

Mga pagpadayag sa Dios: Mao kini ang tinago nga kamatuoran!

Published on Aug 22, 2013 by Jeddy Piloton SI YESHUA HAMASIACH, JESUS CHRIST, NAGPADAYAG KANINYO SA TINUOD NGA MGA RASON BAHIN SA IGASTO SA PAG-ATIMAN, UG ANG PAGTOBO UG PAGLAMBO SA DILI NATURAL NGA PAGKAON! NIINING PANAHONA ANG GINOO NAGBUTYAG SA TINAGO NGA KAMATUORAN, NGADTO SA KAHAYAG, PINAAGE SA IYANG TINUOD NGA PROPETA SA KATAPUSAN […]

IA ang libro ni Enoch, naglakip sa mahinungdanon nga kasayoran!

Published on Aug 14, 2013 by Jeddy Piloton ANG USA KA MENSAHE SA DIOS, DIIN GIDALA NI GABRIEL ALANG SA MAKAGAGAHUM NGA DIOS: ANG PINAKALABAW SA MGA ANGHEL SA DIOS NGA GIPANGTUDLO, DIIN KINI INSAKTO NGA GIPANG HULAGWAYSA BASAHON NI ENOCH, NGA USA KA IMPORTANTING GIKUHAAN SA IMPORMASYON! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © […]