Isulti ang tanan nga may kaalam!

Published on December 24, 2020, by Jennifer Apan ang pulong haduol ra kaayo kanimo. Anaa kini sa imong baba ug sa imong kasingkasing, aron mahimo mo kini. Karong adlawa, pagpili kamo niini ang kinabuhi ba ug kauswagan, o kamatayon ba ug katalagman. Ayaw pangandak o pagpagarbo; kay ang Ginoo nga Dios nasayod sa tanan, ug […]

Mga dalunggan nga makadungog 

Published on March 6, 2019 by Jeddy Piloton Serioso nga mensahe nga gikan sa Dios: Kon labaw pa ikaw ka mahadlokon sa Dios, ug nagabuhat kon unsay Iyang gisugo kanimo, ang Dios labaw nga mogamit kanimo, ug magapanalangin kaninyo. Ayaw pagpinareha kang Jonas, ug ayaw ingon kagahi ni Balaam, aron ikaw makadani sa mga problema pinaagi […]

Ears to hear

Serious message from God: The more one fears God and does what He asks of you, the more God will use and bless you. Don’t be like a Jonah, and don’t be as stubborn as Balaam, so that you attract the problems through disobedience! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) […]

Mahitungod sa mga ginapus nga mga panghunahuna ug unsa si YHWH mamulong!

Published on April 2, 2014 by Jeddy Piloton NIADTONG ABRIL 2, 2014 – ANG WORLD AUTISM AWARENESS DAY O ADLAW SA MENTAL NGA CONDESYON – ANG GINOONG YESHUA HAMASHIACH, JESUS CHRIST MISMO MIDALA NIINI NGA MENSAHE. ANG GINOO MIINGON TALIWALA SA UBANG MGA BUTANG: MAO KINI ADUNAY MGA DAGHANG KLASE SA AUTISM O MENTAL, UG […]