Ang yuta pagalamyon sa Planeta ang bag-ong Jerusalem!

Published on July 10, 2017 by Jeddy Piloton Hulyo 10, 2017  Ablihi ang imong igdulongog tungod kag daghan pang mga pagpadayag. Ang yuta, sa imong nasayran niini karon, ang malukong ug hingpit nga mahanaw, ug ang langitnong pleneta. Ang langitnong Jerusalem, mao ang mopuli sa dapit diin ang yuta nahimutang. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw […]