Prophetic: The wrath of the Lord shall not turn away upon the rebellious

For all this, the Rapture, his anger is not turned away because of their unholy, hypocritical, anti-Christians ways, but his powerful hand is stretched out still. Published on May 30, 2023 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On May 29th, 2023, a messenger angel of God […]

Is there still hope after the Rapture?

Verily, because the word of God will also be brought after the Rapture, the antichrist and his followers will not tolerate them and will kill these martyrs. Published on October 28, 2022 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On October 27th, 2022, a messenger angel […]

Is er nog hoop na de Opname?

Voorwaar, vanwege dat er ook het woord van God zal gebracht worden na de Opname zullen de antichrist en zijn volgelingen hen niet tolereren, en deze martelaren doden. Gepubliceerd op 28 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 oktober […]

Stand ready, beloveds and true children of God!

Now scientists are fearing the worst and seeing tremendous changes in the sky and clouds and in the moon and stars, among others, and observe many end times signs that point to a special event. Published on May 24, 2022 by Jennifer Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! […]

Sta klaar, geliefden en echte kinderen Gods!

Nu vrezen de wetenschappers het ergste en zien enorme veranderingen aan de lucht en wolken en aan de maan en sterren, onder andere, en nemen vele eindtijdtekenen waar, die duidelijk verwijzen naar een bijzondere gebeurtenis. Gepubliceerd op 24 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige […]