Why do you want to argue against My anointed and Me?

Prophet Benjamin Cousijnsen warned the church leaders, including Nehemia Ministries, and this is how one now had found the truth in the daily newspapers, after a severe warning from God himself, and everything came to light! Read or listen to the full message of God. Published on May 28, 2016 by Heiscoming12 Please share and […]

Waarom wilt gij tegen Mijn gezalfde en Mij twisten?

Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwde de kerkleiders, waaronder Nehemia Ministries, en zo vond men na een ernstige waarschuwing van God zelf nu de waarheid in de dagbladen, en kwam alles aan het licht! Lees of hoor de volledige boodschap Gods. Gepubliceerd op 28 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]