Ang Diyos ay hindi nagpapahintulot ng kasalanan!

Nilathala noong June 13, 2015 ni mcac777 Propesiya at babalang mensahe ng Diyos: Siya na ayaw makinig, ay mamamatay! Minsa pang, tutukang mabuti ang buwang Hunyo 2015! Si Thunder, ang taga-wasak, ay magdudulot ng maraming tubig, mga buhawi, mga bagyo at iba pa. Ano ang iyong masasabi… “Ang Diyos ay pag-ibig, hindi ba?” Tama. Tunay […]

Siya na ayaw ng pangaral ay hangal!

Nilathala noong Oct 9, 2014 mcac777 Isang mensahe ng Diyos: Sinasabi ng Panginoon sa mensaheng ito kabilang ang mga sumusunod: Lahat ng inihayag na, ay hindi tatanggalin, dahil ito ay nakasulat sa langit. Siya na ayaw makinig, ay mamamatay! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC