Propesiya: Ang Australia ay maglalaho!

Nilathala noog Enero 28, 2014 ni mcac777 MAKINIG, AUSTRALIA, MAGSISI AT BASAGIN ANG INYONG MGA IDOLO! ANG AUSTRALIA AY MAGIGING DESYERTO DAHIL SA MGA KASALANAN! DINGGIN ANG MGA PARUSA NG DIYOS, KUNG SAAN AY DARATING NGAYON SA INYO! MAS MAKAKABUTI NA KAYO AY LILIKAS! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Prophecy: Australia will be no more!

HEAR, AUSTRALIA, REPENT AND BREAK WITH YOUR IDOLS! AUSTRALIA WILL BE UNINHABITED BECAUSE OF THE HIDDEN SINS! LISTEN TO THE PUNISHMENTS OF GOD, WHICH ARE NOW GOING TO COME ON YOU! IT’S BETTER THAT ONE EVACUATES! Published on Oct 24, 2013 by yrd19 Please share and do not change © BC Full view: Hello, welcome! […]

Profecía: Australia No Será Más

Published on Nov 11, 2013 Escuche, Australia, arrepiéntanse y rompan con sus ídolos! Australia ya no será habitable, debido a sus pecados escondidos! Pongan atención a los castigos que Dios impondrá sobre ustedes! Es mejor que evacúen ahora! Favor de compartir y no cambiar © BC