Himoa ang panganod sa Diyos mopanalangin kanimo, pangandam alang niini!

Published on April 29, 2015 by ocgng Usa ka mensahe sa Diyos: Nagpasalamat ba ikaw ug midayeg sa Diyos, gibalaan o wala mabalaan, sa higayon dihang ang panganod sa Diyos nagasingabot? Unsa sa tanan hinulsoli ang inyong mga sala ug pagbalaan kamo sa inyong kaugalingon, ug diha lamang unya mag-ambahan sa Diyos, o pagpakahilom ug […]