Niet alle asielzoekers vluchtelingen zijn criminelen!

Boodschap Gods: Ik moest de verbanning aanzien van mijn zonen en dochters, het onheil dat de Eeuwige over hen bracht. Verlies de moed niet, mijn kinderen, roep God aan, hij zal je bevrijden uit de harde greep van je vijand. Maar hoewel vele vluchtelingen gered zijn, kwam er geen dank uit de mond van velen, […]