The Lord does not just hand out desserts!

You must be alert in your walk that you do not get carried away with this chaotic world, which is full of manipulation, confusion, lovelessness, hatred and other things. Published on January 6, 2023 by ocgng Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On January 5th, 2023, a messenger […]

De Here deelt niet alleen toetjes uit!

U moet alert blijven bij uw wandel, dat u niet meewaait met deze chaotische wereld, die vol van manipulatie, verwarring, liefdeloosheid, haat is en andere dingen. Gepubliceerd op 6 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 5 januari 2023, kreeg […]

Get in the Ark – Preaching

Published on September 2, 2021 by Pastor Jeddy Shalom, I greet you in the Name of the Lord Yeshua, YHWH, Jesus Christ of Nazareth. I want to share with you my preaching with pictures for the glory of God. Thank you and God bless. Matthew 24:37–39 But as the days of Noe were, so shall […]

Have faith in God!

Without faith it is impossible to be well pleasing to Him, for he who comes to God must believe that He exists, and that He is a rewarder of those who seek Him. Published on August 9, 2021 by Jennifer Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On August […]

Heb geloofsvertrouwen in God!

Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Gepubliceerd op 9 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 8 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, […]

The Ark of the Lord

As the days of Noah were, so will be the coming of the Son of Man. And they didn’t know until the flood came, and took them all away, so will be the coming of the Son of Man. Matthew 24: 37 and 39 Published on April 8, 2021 by Ailyn Please share and do […]

The dove returned each time!

AUG 9, 2013  THROUGHOUT THE ENTIRE BIBLE HISTORY THE DOVE RETURNS! IN THIS MESSAGE THE MESSENGER ANGEL TELLS, WHAT THE SYMBOLISM OF THE DOVE STANDS FOR! BENJAMIN WRITES DOWN THE MESSAGE DIRECTLY, WORD FOR WORD, UNDER THE WATCHFUL EYE OF THE MESSENGER ANGEL OF GOD, PRYDN, WHO BEARS THE NAME ‘PEACE’! Published on Aug 11, […]

Profetische openbaring Gods & Genadetijd bijna voorbij!

EEN HOKJESDENKER OF EGOÏST, WEL OF GEEN CHRISTEN, ZOU MOETEN WETEN DAT DIT UITSTEL OP 18 SEPTEMBER 2012 EEN GROOT GEBAAR WAS VAN ZIJN BEKENDE LIEFDE EN GENADE, OM OOK U, DIE NU LUISTERT, EEN KANS TE GEVEN. Gepubliceerd op 14 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige […]

De duif keerde telkens terug!

09-08-2013  DOOR DE HELE BIJBELGESCHIEDENIS HEEN KEERT DE DUIF TERUG! DE BODE ENGEL VERTELT IN DEZE BOODSCHAP, WAAR DE SYMBOLIEK VAN DE DUIF VOOR STAAT! BENJAMIN SCHRIJFT DE BOODSCHAP METEEN, WOORD VOOR WOORD, OP ONDER HET TOEZIEND OOG VAN DE BODE ENGEL GODS, PRYDN, DIE DE NAAM ‘VREDE’ DRAAGT! Gepubliceerd op 9 aug 2013 door […]