Zalig zijn zij die volharden in vervolging

Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Gepubliceerd op 30 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin […]

By this one will know

Now that many have taken the vaccines, his DNA, the mark of him has been transferred to man, such as his stubbornness and his behavior and the haughtiness and pride, among other things. Published on May 13, 2022 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On May […]

Don’t use your tongue to convey evil

Slandering and gossiping about others indicates that one has not learned anything from what the Lord has spoken. Published on March 21, 2022 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On March 20th, 2022, a messenger angel of God brought this message from God, word for word, […]

The game of Russia and Obama!

MAY 2, 2014  PROPHETIC REVELATION: THE ‘SET UP AGAINST EACH OTHER’ GAME OF OBAMA AND RUSSIA! Published on May 2, 2014 by Jennifer Please share and do not change © BC Full view: Hello, welcome! This prophetic revelation of God was delivered, word for word, by a messenger angel of God, and brought in the […]

Velen zijn reeds overgenomen door satan!

Voorwaar, het kwaad, de machten, hebben de overheden en instanties en samenlevingen reeds in hun macht gekregen. Er is een onzichtbare geestelijk strijd aan de gang, om de ziel van de mens. Gepubliceerd op 10 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! […]

‘Thunder’ causes damage because of not listening!

CHRISTMAS IS AN IDOL-PARTY! ON DECEMBER 24, 2013, THUNDER CAUSED A LOT OF DAMAGE, ON BEHALF OF THE LORD GOD. REPENT AND BREAK WITH CHRISTMAS, WHICH IS AN IDOL RITUAL, AND THE TREE IS AN IDOL! Published December 24, 2013 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! […]

Do not be lovers of self, but a selfless follower of Christ

Whoever wants to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me. Who is wise and understanding among you? Let him show by his good conduct that his deeds are done in gentleness of wisdom. Published on February 2nd, 2022 by My Shalom Please share and do not change […]

Wees niet zelfzuchtig, maar een onbaatzuchtige volgeling van Christus

Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Gepubliceerd op 2 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige […]