Salmaël, an obsessive hateful anti-Semitic fallen angel!

A REVELATION OF GOD: FROM THE GOD OF ABRAHAM, ISAAC AND JACOB! SALMAËL IS A DUKE, A FALLEN ANGEL! IT IS HE, THAT SPOKE THROUGH THE MOUTH OF HITLER. THIS ANTI-JEWISH DEMON IS ALSO NOW WORKING IN PEOPLE. Published Jul 24, 2013 by yrd19 Please share and do not change © BC Full view: Hello, […]

Si Salmael, usa ka napukan nga anghel nga antisemitik ug puno sa kalagot!

Published on August 5, 2013 by ocgng USA KA REBELASYON SA DIYOS: GIKAN SA DIYOS NI ABRAHAM, ISAAC UG JACOB! SI SALMAËL KAY DUKE, USA KA SINALIKWAY NGA ANGHEL! KINI SIYA, ANG NAKIGPULONG PINAAGI SA BABA NI HITLER. KINING BATOK SA MGA JUDIO NGA DEMONYO KAY MAO USAB KARON NAGLIHOK SA MGA TAWO. Palihug sa […]