Wie wijsheid in de wind slaat evenzo het na jagen van allerlei wind is dom!

Luister aandachtig wat de Heilige Geest van God tegen u te zeggen heeft, Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van wind! Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken. Omdat gij weigerdet, toen […]

Sinabi ni Panginoong Yeshua, ibahagi ang sumusunod!

Nilathala noong ika-4 ng Disyembre taong 2020 ni ocgng Ulat: 1. Tungkol sa isang personal na karanasan ng dakilang pag-ibig ng Panginoon. 2. Isang mahalagang tawag sa mga anak ng Diyos. 3. Mga kagananap sa hinaharap doon sa Israel. 4 Higit pang paghahayag tungkol sa antikristo na si Obama. Mangyaring ibahagi ngunit huwag baguhin © […]

Ang nuclear na programang panukala ng Iran ay isang pakitang-tao!

Nilathala noong Hulyo 26, 2015 ni mcac777 Propesiyang, rebelasyon at babalang mensahe ng Diyos: “Ang kasunduan tungkol sa nuclear program ng Iran ay nangangahulugang pagbabago, kung saan ay naggagarantiya ng isang mas ligtas na mundo”, sabi ng anti-kristong Obama. Pakinggan at basahin pa ang babala ng anghel ng Diyos, Michaël, sa tunay na propeta ng […]