Het oordeel nadert voor de achterblijvers!

Neem deze profetische en waarschuwende boodschap Gods zeer ernstig op! Gepubliceerd op 21 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 20 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen. Shalom! […]

Ziet toe dat gij niet een stilzwijgende christen bent!

Paulus getuigde over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Doet u dat ook? Gepubliceerd op 10 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 9 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil […]

Alleen de sterksten in Christus zullen de kwade dagen overleven

Openbarende boodschap Gods: De dagen zijn kwaad. De bode engel Gods openbaart namens de Here dat sommige mensen die denken dat ze zijn Gods kinderen de zwakken verleiden in hun ondergang. Gepubliceerd op 25 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Moge alles in mij en door mij heen, U welbehaaglijk zijn

Stel u open voor het volgende gebed en laat Zijn stralende reinigende Bloed U doorstromen. Gepubliceerd op 12 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 11 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met […]

Profetisch: een dag van benauwdheid en van angst zal komen

Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en […]

Dit is het woord des HEREN!

Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal. Gepubliceerd op 8 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 07 […]

Sorgen Sie dafür, dass Sie dabei sind

Ermutigende Botschaft Gottes: Geliebte des Herrn, seien Sie standhaft in Ihrem Glauben und Wandel. In unserem Herrn, Jesus Christus, gibt es keinen Grund, ängstlich zu sein, sondern nur Grund, mit Freude und Erwartung nach diesem Tag Ausschau zu halten. Veröffentlicht am 11. Januar 2022 von Evangelical Endtime Machine International Bitte teilen und nicht ändern © […]

Zie, Ik heb het u voorzegd

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn […]

Deel Zijn liefde uit

Zoals Hij u lief heeft, zo mag u ook Zijn liefde vanuit uw hart over brengen. Gepubliceerd op 30 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel […]

Hij die in u is, is een angstaanjagende nachtmerrie voor satan

Wees vol van de Heilige Geest en krachtig! Hij heeft u deze zege belooft over satan! Gepubliceerd op 2 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 1 april 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel […]