Ania na, Iyang sakmiton ang gusto Niya!

Published on May 21, 2021 by Virgincita Propetikanhon ug pahimangno nga mensahe gikan sa Dios: Busa gigalab sa naglingkod sa panganod ang alanihon ug gianihan ang kalibotan. Ug kadtong mga nahibilin magapamukpok sa ilang mga dughan! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Sa kahangturan, ikaw adto na sa langit!

Published on July 24, 2015 by ocgng Usa ka mensahe sa Diyos: Dapita Siya, ang Anak sa Diyos, uban sa bug-os nga pagtahod! Bisan kinsa nga moduol ngadto Kaniya, Siya dili gayud mosalikway. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatoo sa iyang pagkaanaa ug nga siya magabalus ra sa mga magapangita Kaniya! Palihug […]

Natawo ba ikaw pag-usab diha sa tubig ug sa Espiritu?

Published on July 14, 2015 by ocgng NOBYEMBRE 19, 2012  USA KA MENSAHE SA DIYOS: JUAN 3:3,5,6  SI JESUS MITUBAG: SA PAGKATINUOD, SA PAGKATINUOD, SULTIHAN KO IKAW, MAGAINGON AKO KANIMO, GAWAS KON ANG TAWO IGAANAK SA TUBIG UG SA ESPIRITU, DILI SIYA MAKASULOD SA GINGHARIAN SA DIOS! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ug ang Akong ngalan kay Yeshua HaMashiach, Isa ang Mesiyas, Jesus Christ!

Published on May 12, 2015 by ocgng Usa ka mensahe sa Diyos: Anaa lamang Kaniya ang tibook kamatuoran! Ug gawas Kaniya, Jesus Christ, ang mga dalan nga nagpahisalaag, diin daghan ang nangahulog! Ang Yeshua HaMashiach nagpasabot nga Jesus ang Mesiyas sa pinulongang Hebreohanon/Aramaic, nga gitawag usab nga si Isa ang Mesiyas, diin nagpasabot usab nga […]

Walay lain kondili si Jesu-Kristo, Yeshua Hamashiach

Published on October 5, 2013 by ocgng WALAY MAKALABAW SA WALAY PAGKALUBAD NGA GUGMA, NGA MAKITA LAMANG DIHA KANIYA! WALAY MOHAMMED O BUDDHA, O UBAN PANG MGA DIYOSDIYOS, ANG ANAAY INGON ANING GRABENG GUGMA PARA SA KATAWHAN UG MIBUHAT UG DAGHANG MILAGRO! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ang leon, kay ang kinagamhanan sa mga hayop!

Published on August 11, 2013 by ocgng NAKAHIBALO BA KAMO KO NGAYON SI YESHUA HAMASHIACH, JESU-KRISTO, GIKOMPARA SA LEON? IKAW NAKADAWAT NA TUBAG SA GINOO NIINING MENSAHE! SA DUGANG, SI BENJAMIN MIINGON, NGA ANG IYANG IRING KAY DILI LAMANG NAATOL! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Si Isa, Hesu-Kristo, Yeshua, kay ang Anak sa Diyos!

Published on July 16, 2013 by ocgng HULYO 9, 2013 USA KA MENSAHE SA DIYOS: ANG GINOO, ANG MAKAGAGAHUM NGA DIYOS, ANG DIYOS NI ABRAHAM, ISAAC UG JACOB NAKIGPULONG SA IYANG KAUGALINGON KANIMO, IKAW NGA MITOO NGA SI ISA USA KA PROPETA! WALAY PROPETA ANG MOPAS-AN SA MGA SALA ISIP HULIP SA IMONG LUGAR! Palihug […]

Pag-ampo para sa pagluwas gikan sa pagkahigot sa kultonismo!

Published on July 21, 2013 by ocgng KON IMONG GIDAWAT SI JESU-KRISTO, SI YESHUA HAMASHIACH, ISIP IMONG MANLULUWAS, DAYON IKAW MAKAHIMO SA PAG-AMPO NIINING PAG-AMPO UG SUNOD KANAKO! ADTO SA USA KA FULL EVANGELICAL O PENTECOSTAL NGA SIMBAHAN, ARON SA PAGPADAYON SA IMONG PAGSUPORTA SA IMONG BANIKANHON! MAO USAB, ADTO SA: https://www.youtube.com/watch?v=YdU0YG54MFw&feature=youtu.be Palihug sa pagsangyaw […]