Wees innerlijk sterk met deze woorden van de Almachtige!

En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van […]

Geloof dat Hij bij u is en voor u zorgt!

Wees een gelovige en geen ongelovige. Maar geloof, dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u kwam redden, niet alleen toen, maar ook nu! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 6 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC […]

In Zijn almachtige Naam verbreek ik alle aanvallen van satan!

Laten wij in gebed gaan, en zeg mij maar na: “Ik ben een strijder van de Allerhoogste God: een warrior! En ik sta in de kracht en standvastigheid en het geloof, en ben onwankelbaar…” Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat ik niet meer onder de vloek ben, maar onder Uw zegeningen ben gekomen! […]

Kind van de Allerhoogste, wees sterk en moedig

Zie op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Gods woorden zijn getrouw en waarachtig! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 3 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 3 […]

Geprezen is de Here, die wij gehoorzamen!

Gij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent mijn sterke en machtige Leider, die mij leert om niet zwak te zijn, maar sterk, en te vertrouwen op U. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 30 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

Geloof is nodig om te aanvaarden dat het zichtbare uit het onzichtbare voortkomt!

♡ Pak uw Bijbel erbij en lees mee. Deze boodschap Gods behandelt: Hoe geloven verandert in zeker weten en: welke tekst zou u uitkiezen bij een gesprek, wat makkelijk te gebruiken is? Gepubliceerd op 3 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Op […]

Ik die deze boodschap uitspreek verbreek en vermorzel elk bolwerk!

U hoort een krachtig gebed in deze boodschap Gods, voor bevrijding en genezing en het vermorzelen van elk bolwerk, in de naam van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth. Lees of hoor de hele boodschap, en leer ook gebruik te maken van Gods wapenrusting in de praktijk, en te bidden voor uzelf en voor een […]

Dezelfde kracht van toen is ook nu nog actief!

Boodschap Gods: Voorwaar, er is een kracht, een wonderbare kracht, die toen geopenbaard werd in den beginne en er ook nu nog is. Dezelfde kracht is actief! Lees of hoor de volledige boodschap. Gepubliceerd op 4 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van […]

El Hagadol, de grote God is Hij, de Koning der koningen!

Boodschap Gods: Wie is nu wereldwijd de sterkste ter wereld, en heeft het laatste woord? Lees of hoor verder. Gepubliceerd op 14 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 14 januari 2016 ontving ik de […]

Kind van de Allerhoogste, spits uw oren, de Heer spreekt!

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, KIND VAN DE ALLERHOOGSTE, SPITS UW OREN. DE HEER SPREEKT EN ZEGT U O.A.:  IK BEN, DIE IK BEN, EN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, IS WAARLIJK MIJN ZOON! Gepubliceerd op 12 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! […]