Luister naar Zijn stem via Zijn Profeet

Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. Gepubliceerd op 04 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 03 juli 2022, […]

Wees als een sterke ketting verbonden in Christus

En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Filippenzen […]

Het verlies dat wel opweegt tegen het winst

Published on April 22, 2021 by Faa-iza Shalom, dit is de Evangelical Endtime Machine! My naam is Faa-iza. Wat fijn dat je er bent. Wenst, wie wil dat niet? Welke mens wijs zich af… Evangalical Endtime Machine

Wees niet opstandig tegen de Allerhoogste

Gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heren, opdat het u wèl ga. Gepubliceerd op 29 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 28 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin […]

Kind van de Allerhoogste, wees sterk en moedig

Zie op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Gods woorden zijn getrouw en waarachtig! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 3 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 3 […]

Kind van de Allerhoogste!

Wanneer het lijkt alsof niemand je ziet, en heb je weleens pijn en verdriet, weet dan dit: Hij heeft je lief, en zal je troosten en kracht geven. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]

Zie op de Allerhoogste en put nieuwe kracht!

Bemoedigende boodschap Gods: Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen en doorziet hun heimelijke plannen. Want de Allerhoogste weet alles en kent de eeuwige tekenen. Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen zal, en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is. Geen enkele gedachte ontgaat Hem en niet […]

Kind van de Allerhoogste, spits uw oren, de Heer spreekt!

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, KIND VAN DE ALLERHOOGSTE, SPITS UW OREN. DE HEER SPREEKT EN ZEGT U O.A.:  IK BEN, DIE IK BEN, EN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, IS WAARLIJK MIJN ZOON! Gepubliceerd op 12 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! […]

Vol van de kracht van de Allerhoogste!

HIJ WAS ALTIJD AL EEN DEEL VAN DE ALMACHTIGE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! HIJ WAS ALS BABY AL VOL VAN DE KRACHT VAN DE ALLERHOOGSTE! Gepubliceerd op 10 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC  Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Vandaag is het 10 oktober 2013 […]

Ooggetuigen van de Allerhoogste!

04-02-2013  WIJ BODE ENGELEN ZIEN VAAK VREEMDE GEBEURTENISSEN, SPRAK DE BODE ENGEL GODS, ACHIRA. IK OPENBAAR U: WIJ KUNNEN ZELFS VANUIT DE HEMEL, MET ONZE OGEN GODS, DE GEBEURTENISSEN ZIEN VAN DICHTBIJ! Gepubliceerd op 4 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 4 februari […]