Neig uw oor, trouwelozen en afgoden aanbidders!

Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van Israël, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God. Jesaja 44:6 Gepubliceerd op 13 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 12 juli […]

Wee hem die met zijn Formeerder twist, die andere goden maakt

De Here HERE heeft alweer gesproken via deze boodschap over afgoden, en zegt, Heb Ik, de Levende Here der heren en Koning der koningen niet duidelijk dit gezegd? Gij zult naast Mij, “de levende God”, geen goden maken; noch van zilver “noch van hout” noch van goud zult gij ze u maken. Gepubliceerd op 9 […]

Wie Christus aangenomen heeft, wordt gered!

Ondanks de ellende in de wereld en ongehoorzaamheid, als er gevochten wordt voor het behoud van de zielen, zowel in de geestelijke wereld, dan doet de krachtige Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat wel! Gepubliceerd op 6 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige […]

God zal uw doofheid straffen!

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: God waarschuwt elk land! Gij zult niet buigen voor uw beelden en schijnheiligen. Ook, zullen de vaccinatiebedriegers van de draak worden gestraft. Gepubliceerd op 20 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 september 2021, kreeg […]

Profetisch: Uw land zal zwaar gestraft worden!

Profetisch en waarschuwende boodschap Gods: Hoor aandachtig, Hongkong en Zuid-Korea en Japan en Taiwan en China en Indonesië en India, omdat uw land is vervloekt en zal zwaar gestraft worden vanwege uw afgoderijen en misleiders van satan. Gepubliceerd op 1 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

Alles is reeds gereed voor Zijn kinderen te ontvangen

Wanneer de Rapture plaats vind, durft de gevallen engelen van satan met zijn trawanten zich te tonen met hun massa’s ufo. Ze nemen de Aarde nu al over op afstand en onder andere in dromen. Gepubliceerd op 30 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige […]

Wees niet opstandig tegen de Allerhoogste

Gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heren, opdat het u wèl ga. Gepubliceerd op 29 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 28 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin […]

De andere wegen die breed zijn leiden niet naar God

Zie, zelfs de maan – zij schijnt niet helder, en de sterren zijn niet rein in Zijn ogen. Maak uw paden recht! Bekeert u van uw afgoderijen! Gepubliceerd op 28 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 September 2020, bracht […]

Gods oordelen komen eraan & vereer geen Israël!

PROFETISCH: NIEUWE STRAFFEN GODS KOMEN OVER U, WERELD! DEZE BOODSCHAP WORDT ZO SPOEDIG MOGELIJK VERTAALD EN INGESPROKEN EN DOORGEGEVEN, IN OPDRACHT VAN DE HERE GOD, JAHWEH & YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, ZELF! Gepubliceerd op 8 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Deze […]