Wie niet wil luisteren wordt gestraft!

Dit is een waarschuwende boodschap Gods: De bode engel Donder, bracht deze boodschap over in opdracht van de Almachtige Koning, om iedere land te waarschuwen. Elk land dat zijn afgoden niet kapot maakt, kan hem, Donder, verwachten! Gepubliceerd op 23 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © […]

Laat u niet verstikken door het onkruid

Voorwaar, welk zaad zaait u? En stel uzelf de vraag; komt dit zaad voort uit Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Gepubliceerd op 17 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 16 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de […]

Laat u niet verder misleiden door de afgodendienaars en alle leugenaars!

Zo spreekt de enige alziende God van Abraham, Izaäk en Jacob: Buiten Mij is er geen andere levende, Almachtige God! Gepubliceerd op 13 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 12 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende […]

Om deze reacties moest men enorm lachen in het witte huis

In deze boodschap Gods bracht de bode engel Gods over namens de Almachtige wat er gebeurde toen Obama uitgenodigd was samen met zijn vrouw in het Witte Huis. De meester poppenspeler wil zijn plan met en via zijn pop, Biden, graag verder spelen! Gepubliceerd op 3 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te […]

Streef ernaar onbevlekt te zijn van het kwaad

Voorwaar, als u een hemelse bewoner wilt zijn van een kadosh, heilige, hemelse Koninkrijk, dan is het toch begrijpelijk dat u zich aanpast met uw wandel en leven om kadosh, heilige te zijn. Gepubliceerd op 14 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: […]

Verontreinigt u niet door het kwade te doen

En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gij zelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban. Deuteronomium 7, vers 26 Gepubliceerd op 1 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC […]

Hinkel niet tussen twee gedachten

Voorwaar, probeer u ééns even voor te stellen; hebt u ooit weleens geprobeerd om iemand iets te vertellen die niet naar je wilde luisteren? Dat is niet altijd gemakkelijk! Gepubliceerd op 02 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 1 […]

Neig uw oor, trouwelozen en afgoden aanbidders!

Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van Israël, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God. Jesaja 44:6 Gepubliceerd op 13 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 12 juli […]

Wee hem die met zijn Formeerder twist, die andere goden maakt

De Here HERE heeft alweer gesproken via deze boodschap over afgoden, en zegt, Heb Ik, de Levende Here der heren en Koning der koningen niet duidelijk dit gezegd? Gij zult naast Mij, “de levende God”, geen goden maken; noch van zilver “noch van hout” noch van goud zult gij ze u maken. Gepubliceerd op 9 […]

Wie Christus aangenomen heeft, wordt gered!

Ondanks de ellende in de wereld en ongehoorzaamheid, als er gevochten wordt voor het behoud van de zielen, zowel in de geestelijke wereld, dan doet de krachtige Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat wel! Gepubliceerd op 6 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige […]