Vrees Gods machtige woorden uitgesproken via de gezalfde des Heren! 

07-04-2015  Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, hij kwam om u te waarschuwen en te bemoedigen, en Gods woorden te vervullen, omdat Gods woorden machtig zijn! Verder in deze boodschap, wat u achterwege moet laten bij het bidden voor bevrijding. De Heer Jezus Christus van Nazareth zegt u onder andere: Maak er geen show van en gebruik de volledige […]

Nu bent u aan de beurt, Vietnam! 

Profetische boodschap Gods: Voorwaar, meerdere malen zijn vele landen gestraft, vanwege de afgoderij en Christenvervolging. Nu bent u aan de beurt, Vietnam! Gepubliceerd op 10 feb 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 10 februari 2015 bracht een bode engel van God, […]

De wereld wordt door Gods hand hard toegeslagen!

DE PROFETISCHE OPENBARINGEN EN PROFETISCHE VERVULLINGEN ZIJN OP DIT MOMENT AL ZEER ACTUEEL. ALLES WAT EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN DOORGEEFT, IN OPDRACHT VAN GOD, GEBEURT KORT ERNA! DE STRAFFEN GODS OVER DE WERELD ZOUDEN EXTREMER WORDEN, WERD ER OP 1 AUGUSTUS 2014 GEOPENBAARD. EN U HOORT EN LEEST, DAT HET DEELS AL IN VERVULLING IS GEGAAN […]

Profetie: Waarschuwing Gods!

22-07-2012  VERSCHILLENDEN WORDEN NU AANGEPAKT EN GESTRAFT: GOD ROEPT OP OM HUN GODEN TE VERNIETIGEN. CHINA WORDT ALS EERSTE AANGEPAKT. DEZE LANDEN KRIJGEN DE KANS OM ZICH TE BEKEREN TOT DE WARE GOD! Gepubliceerd op 22 jul 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! In de nacht […]

Keer u af van uw Baälpriesters, aanbid Mij alleen!

DE HEER ZELF BRACHT, WOORD VOOR WOORD, ZIJN BOODSCHAP OVER AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! DE HEER ZEGT O.A.: GIJ ZOUDT MIJ MOETEN TOEBEHOREN, MAAR GIJ BEHOORT MIJ NIET TOE, MAAR DE MISLEIDER VAN ROME! Gepubliceerd op 30 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Deze […]

Dit spreekt God tot u, Noord- en Zuid-Korea en China!

PROFETIE EN WAARSCHUWING GODS OVER CHINA EN NOORD- EN ZUID-KOREA! HOOR EN LEES WAT GOD BRENGT OVER UW LANDEN, INDIEN U NIET LUISTERT EN ZICH BEKEERT VAN UW AFGODERIJEN! KIES OP TIJD! Gepubliceerd op 19 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 januari […]

Speel geen kerkje!

VERMANENDE BOODSCHAP GODS: JEZUS CHRISTUS WIL EEN KERK, DIE HEILIG IS! VOORWAAR, WEES RADICAAL, VOOR OF TEGEN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS. EN SPEEL GEEN KERKJE; HET ZAL U BEROUWEN! Gepubliceerd op 15 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 15 januari […]

Profetie Brazilië: Hoor de 1ste straf Gods!

PROFETIE 31-07-2013  EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN DEELT U MEDE: DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB GAAT U STRAFFEN MET EEN TORNADO, VANWEGE UW AFGODERIJEN EN PAUSVERERINGEN; ER VOLGT MEER! Gepubliceerd op 31 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 31 juli 2013 […]

Spanje, luister! Ik blies vuur op een trein!

De Engel des Heren, Donder, kwam meteen berichten, wat hij in opdracht van de Almachtige God in Spanje heeft gedaan! Let op, Spanje, wat er nu gaat komen door uw ongehoorzaamheid aan de Here God! Gepubliceerd op 25 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! 25 […]

Zo spreekt de Here: Gij hebt mensen aangesteld, niet Ik!

29-03-2013  BOODSCHAP GODS: WAT ZIJT GIJ BLIND! UW KERK IS GEEN KERK, ZO SPREEKT DE HERE YESHUA HAMASIACH; VOORWAAR, GIJ HEBT MENSEN AANGESTELD, NIET IK. DEZEN ZIJN GEBONDEN EN UW KERK STAAT NIET OPEN VOOR DE WAARHEID! Gepubliceerd op 29 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]