Profetie: Waarschuwing Gods!

22-07-2012  VERSCHILLENDEN WORDEN NU AANGEPAKT EN GESTRAFT: GOD ROEPT OP OM HUN GODEN TE VERNIETIGEN. CHINA WORDT ALS EERSTE AANGEPAKT. DEZE LANDEN KRIJGEN DE KANS OM ZICH TE BEKEREN TOT DE WARE GOD! Gepubliceerd op 22 jul 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! In de nacht […]

Keer u af van uw Baälpriesters, aanbid Mij alleen!

DE HEER ZELF BRACHT, WOORD VOOR WOORD, ZIJN BOODSCHAP OVER AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! DE HEER ZEGT O.A.: GIJ ZOUDT MIJ MOETEN TOEBEHOREN, MAAR GIJ BEHOORT MIJ NIET TOE, MAAR DE MISLEIDER VAN ROME! Gepubliceerd op 30 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Deze […]

Dit spreekt God tot u, Noord- en Zuid-Korea en China!

PROFETIE EN WAARSCHUWING GODS OVER CHINA EN NOORD- EN ZUID-KOREA! HOOR EN LEES WAT GOD BRENGT OVER UW LANDEN, INDIEN U NIET LUISTERT EN ZICH BEKEERT VAN UW AFGODERIJEN! KIES OP TIJD! Gepubliceerd op 19 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 januari […]

Speel geen kerkje!

VERMANENDE BOODSCHAP GODS: JEZUS CHRISTUS WIL EEN KERK, DIE HEILIG IS! VOORWAAR, WEES RADICAAL, VOOR OF TEGEN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS. EN SPEEL GEEN KERKJE; HET ZAL U BEROUWEN! Gepubliceerd op 15 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 15 januari […]

Profetie Brazilië: Hoor de 1ste straf Gods!

PROFETIE 31-07-2013  EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN DEELT U MEDE: DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB GAAT U STRAFFEN MET EEN TORNADO, VANWEGE UW AFGODERIJEN EN PAUSVERERINGEN; ER VOLGT MEER! Gepubliceerd op 31 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 31 juli 2013 […]

Spanje, luister! Ik blies vuur op een trein!

De Engel des Heren, Donder, kwam meteen berichten, wat hij in opdracht van de Almachtige God in Spanje heeft gedaan! Let op, Spanje, wat er nu gaat komen door uw ongehoorzaamheid aan de Here God! Gepubliceerd op 25 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! 25 […]

Zo spreekt de Here: Gij hebt mensen aangesteld, niet Ik!

29-03-2013  BOODSCHAP GODS: WAT ZIJT GIJ BLIND! UW KERK IS GEEN KERK, ZO SPREEKT DE HERE YESHUA HAMASIACH; VOORWAAR, GIJ HEBT MENSEN AANGESTELD, NIET IK. DEZEN ZIJN GEBONDEN EN UW KERK STAAT NIET OPEN VOOR DE WAARHEID! Gepubliceerd op 29 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]

Profetisch: Men noemt mij Donder, en er is donder!

PROFETISCH: MIJN NAAM IS DONDER, DE VERWOESTER GODS! ZIE WAT IK NAMENS DE ALMACHTIGE GOD U GA BRENGEN! ALLEEN DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM GEHOORZAAM IK! Gepubliceerd op 14 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Op 14 december 2012 kreeg ik de volgende boodschap […]

De Here spreekt: Maak uw paden nu recht, Indonesië!

13-11-2012  PROFETISCHE BOODSCHAP VAN DE ENIGE WARE GOD, DE HEER VAN AL WAT LEEFT. DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB SPREEKT NU TOT U INDONESIE. GOD HEEFT U LIEF, MAAR HAAT UW AFGODEN! Gepubliceerd op 13 nov 2012 door Evangelische EindtijdSpace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 13 […]

Ik benoem u de geesten, die onder u zijn

25-10-2012  DE BODE ENGEL BRENGT DEZE BOODSCHAP GODS OVER IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASHIACH, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. THEMA IS: AFVALLIGE GEESTEN WORDEN GENOEMD, OPDAT U HEN LEERT VERSLAAN MET GODS WAPENS! Gepubliceerd op 25 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! […]