Schrijf de dag van deze uitgesproken profetieën op uw kalender!

Boodschap Gods: Grote massawolken komen eraan en vele goddelozen gaan eraan! Lees de volledige profetische boodschap, en hoor exact welke landen het treffen zal. Gepubliceerd op 20 apr 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo! Op 20 april 2016 bracht de engel des Heren deze […]

Afgoden en tempel in Kollam getroffen door Gods hand, velen kwamen om!

Profetische vervulling & mededelende boodschap Gods: India zou zich op de borst slaan, en zo gebeurde het! Aan wie zich bezighoudt met afgoderij, zal God laten zien hoe onmachtig ze zijn en ze vernietigen, en u straffen! Hoor of lees de volledige profetische boodschap. Gepubliceerd op 11 apr 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please […]

Met vreugde en kracht zijn er carnavalsoptochten afgelast!

Waarschuwende, mededelende boodschap Gods: Zo wil de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob u laten weten, dat er geen hoop en redding is voor u, zowel als Christen, als u deelneemt aan de wereldse lusten, die niet uit God zijn! Lees of beluister de volledige boodschap. Gepubliceerd op 8 feb 2016 door Evangelical Endtime […]

Hij duldt geen afgoderij en aanranding en geweld!

Boodschap Gods: In deze boodschap onthult de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, wat er met hen zal gebeuren, die zich schuldig maakten aan afgoderij en aanranding en geweld! Gepubliceerd op 7 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet […]

Hoor India, ik breng u spoedig wederom veel regenval!

Profetische, waarschuwende mededeling Gods aan India: Hoort het woord des Heren, gij bewoners, wat spoedig weer over u komt! Gepubliceerd op 5 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo! Op 5 oktober 2015 bracht de bode engel van God, in opdracht van de almachtige […]

Profetische mededeling van God aan Kenia

Dit is een profetische, mededelende boodschap van God aan Kenia. De Here God zegt vandaag tot u: Maak u klaar voor wat komt in uw land! Gepubliceerd op 24 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo! Op 24 juli 2015 werd door een engel […]

Vrees Gods machtige woorden uitgesproken via de gezalfde des Heren! 

07-04-2015  Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, hij kwam om u te waarschuwen en te bemoedigen, en Gods woorden te vervullen, omdat Gods woorden machtig zijn! Verder in deze boodschap, wat u achterwege moet laten bij het bidden voor bevrijding. De Heer Jezus Christus van Nazareth zegt u onder andere: Maak er geen show van en gebruik de volledige […]

Nu bent u aan de beurt, Vietnam! 

Profetische boodschap Gods: Voorwaar, meerdere malen zijn vele landen gestraft, vanwege de afgoderij en Christenvervolging. Nu bent u aan de beurt, Vietnam! Gepubliceerd op 10 feb 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 10 februari 2015 bracht een bode engel van God, […]

De wereld wordt door Gods hand hard toegeslagen!

DE PROFETISCHE OPENBARINGEN EN PROFETISCHE VERVULLINGEN ZIJN OP DIT MOMENT AL ZEER ACTUEEL. ALLES WAT EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN DOORGEEFT, IN OPDRACHT VAN GOD, GEBEURT KORT ERNA! DE STRAFFEN GODS OVER DE WERELD ZOUDEN EXTREMER WORDEN, WERD ER OP 1 AUGUSTUS 2014 GEOPENBAARD. EN U HOORT EN LEEST, DAT HET DEELS AL IN VERVULLING IS GEGAAN […]

Profetie: Waarschuwing Gods!

22-07-2012  VERSCHILLENDEN WORDEN NU AANGEPAKT EN GESTRAFT: GOD ROEPT OP OM HUN GODEN TE VERNIETIGEN. CHINA WORDT ALS EERSTE AANGEPAKT. DEZE LANDEN KRIJGEN DE KANS OM ZICH TE BEKEREN TOT DE WARE GOD! Gepubliceerd op 22 jul 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! In de nacht […]