Ako mao Ako, ug ikaw ang Akong alagad, ug dinihogan nga Propeta 

Published on April 12, 2019 by Jeddy Piloton Dili ikaw ang nagpili sa imong kaugalingon, ni ang usa ka tawo, apan Ako, ang Hari sa mga hari! Gitudlo ko ikaw, nga ikaw, Benjamin Cousijnsen, magpaambit sa Akong Kadosh, balaan nga mga pulong, aron ang mga tawo makahimo sa paghinulsol, sa ingon nga Ako, ang imong […]

Luister naar Abba, Vader, die u heeft verwekt

Kind van de Allerhoogste, klaag niet, ook niet in je gedachten, maar geloof en vertrouw op de Here! Je bent Zijn geliefd kind. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 17 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC   […]

The blessing of the Lord comes down upon you

Behold, the windows of Heaven are opened! Behold, hear, your Beloved, Abba, Father, is standing there looking through the open windows, His eyes are fixed on you, on His beloved, precious pearl. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Mar 28, 2019 by Heiscoming12 Please share and do not […]

De zegen des Heren daalt op u neer

Zie, de vensters des Hemels worden geopend! Zie, hoor, uw Geliefde, Abba, Vader, staat daar kijkend door de geopende vensters, Zijn ogen gericht op u, Zijn geliefde, kostbare parel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 28 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not […]

Pinaagi sa Kadosh, Balaang Espiritu ikaw usa diha sa Ginoo 

Published on February 14, 2019 by Jennifer Kadosh sa Dios, Balaang Espiritu mao ang namuhat. Si Yeshua HaMashiach gusto nga ikaw mahimong magmalipayon ug magmalig-on. Siya magasalikway sa imong mga kahadlok ug mga kabalaka diha sa imong kasingkasing sa Iyang Balaan nga gahum ug sa gugma. Pas-ana ang imong krus, ug mosunod Kaniya! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw […]

Begi ini aanbegi

Ding poti a boskopoe disi tapoe 21 februari 2019 nanga Precious Boskopoe foe Gado: Opo joe srefi en de sakafasi, en go now ini aanbegi. Verlang en bribi en kiesing; taki a begi disi nanga mi. Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

Pag-ampo diha sa pagsimba

Published on February 21, 2019 by Jennifer Usa ka mensahe gikan sa Dios: Isulti ang tanan ug pagpaubos, ug pagsimba karon. Tinguhaa ug tuohi ug dawata kini; sunod kanako niining mosunod nga mga pag-ampo. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Gebed in aanbidding

Boodschap Gods: Stel u open en wees nederig, en ga nu in aanbidding. Begeer en geloof en ontvang het; zeg het volgende gebed mij na. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 21 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]