Darating ang liberasyon para sa mga anak ng Diyos

Nilathala noong ika-19 ng Hulyo taong 2021 ni Wellson Ihambing mo ito sa kabangisan ng World War II at ang pagpwersa ng mga Hudyo na magsuot ng isang bituin at ang pag-iiniksyon sa mga Hudyo, bukod sa iba pang mga bagay. Kahit ngayon ang ang isa ay nagsisikap na ibigay sa lahat ang marka ng […]

Moabut ang kagawasan alang sa mga anak sa Dios

Gimantala niadtong Hulyo 19, 2021 ni Virgincita Hunahunaa ang mga kabangis sa ikaduhang Gubat sa Kalibutan ug ang pagpamugos sa mga Judeo nga magsul-ob sa usa ka bituon ug ang pag-indyeksyon sa mga Judio, ug uban pa. Bisan karon ang usa naningkamot nga mahatagan ang matag usa sa marka sa mapintas nga mananap, ang numero […]

Marami ang isinuko ang kanilang mga sarili sa kasamaan nang walang katuturan

Nilathala noong ika-21 ng Hulyo taong 2021 ni Rhean Katotohanang, marami ang hindi ignorante, lalo na ang maraming mga Kristiyano, at sa gayon sa walang katuturan ay isinuko ang kanilang mga sarili sa kasamaan at pinahihirapan ang Banal na Espiritu ng Diyos at nahawahan ng pagbabakuna. Narito ito ay nakasulat: Ang nakakaalam ng mabuti na […]

Sapilitian na pagbabakuna na may karahasan

Nilathala noong ika-15 ng Hulyo taong 2021 ni Rhean Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao’y magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Mateo 24:21 Mangyaring ibahagi ngunit huwag baguhin © BC

The liberation for God’s children will come

Think back to the atrocities of World War II and the forcing of the Jews to wear a star and injecting the Jews, among other things. Even now one strives to provide everyone with the mark of the beast, the number 666. Published on July 19, 2021 by Jennifer Please share and do not change […]

Many unwisely surrender themselves to evil

Verily, many are not ignorant, especially many Christians, and yet they unwisely surrender themselves to evil and grieve the Holy Spirit of God and are infected with the vaccination. Here it is written: To him therefore who knows to do good, and doesn’t do it, to him it is sin. Published on July 21, 2021 […]

Velen geven zich onverstandig over aan het kwaad

Voorwaar, velen zijn niet onwetend vooral vele christenen en toch geven zij zich onverstandig over aan het kwaad en bedroeven de Heilige Geest Gods en zijn besmet met de vaccinatie. Hier staat geschreven: Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Gepubliceerd op 21 juli 2021 door […]

De bevrijding gaat komen voor Gods kinderen

Denk ééns terug aan de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog en het verplichten voor de Joden om een ster te dragen en het injecteren van de Joden, onder andere, ook nu streeft men om iederéén te voorzien met het kenmerk van het beest, de getal 666. Gepubliceerd op 19 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine […]

Alles preisgeben, um Christus zu gewinnen

Prophetische und warnende Botschaft Gottes: Denn es werden von nun an fünf in einem Haus entzweit sein; drei mit zweien und zwei mit dreien; es werden entzweit sein Vater mit Sohn und Sohn mit Vater, Mutter mit der Tochter und Tochter mit der Mutter, Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Veröffentlicht am […]

Mandatory vaccination with violence

For then there will be great oppression, such as has not been from the beginning of the world until now, no, nor ever will be. Matt. 24:21 Published on July 15, 2021 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On July 14th, 2021, the messenger angel of […]