DutchVideo 2019

Stop! ISIS is verre van verslagen

Openbarende en profetische boodschap Gods, gebracht in de Naam boven alle namen en religies, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! ISIS-strijders zitten nu overal, en, al lijkt het stil, men zal weer gaan horen van aanslagen door hen gepleegd. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 11 april 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen en religies!
Hij is de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Hij is de Koning der koningen, de Opstanding en het Leven. Zijn naam is Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, er is maar één ware en enige weg en de volle waarheid.
En wie in Hem gelooft en Hem aanbidt, heeft de enige ware weg gevonden en de weg van eeuwig leven. Wie Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar in Zijn licht! Voorwaar, wie Zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld dat God waarachtig is. En wie aan deze waarheid ongehoorzaam is, zal het eeuwige leven niet zien!

Voorwaar, velen weten niet eens wie ze zullen moeten aanbidden.
Voorwaar,

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, “Hoera!” roept men in vele straten, “ISIS is verslagen!”
Stop! Had Profeet Benjamin u niet reeds lang geleden voorzegd, dat vele ISIS-strijders hun baarden hadden afgeschoren en zich verkleed als toerist, en zich met hun in beslag genomen paspoorten met valse papieren hebben verspreid? Zelfs tussen de asielzoekers zaten ISIS-strijders!

Voorwaar, ISIS-strijders zitten nu overal, en zij wachten af.
Al lijkt het stil, men zal weer gaan horen van ISIS-aanslagplegers. Voorwaar, zeg niet te vroeg ‘Hoera’!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com