DutchVideo 2016

Stop ermee om onwetend te zijn!

Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  Efeziërs 6, vers 12

Gepubliceerd op 16 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

God's word is your most powerful weapon

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 16 september 2016 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt JHWH, de Heer van de hemelse machten.
Het is heel belangrijk, om de heilige Geschriften te lezen en naar de boodschappen Gods te luisteren van Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen! Onwetendheid verzwakt u namelijk, om de gevallen engelen te bestrijden als ze u aanvallen. Bestudeer, en neem daarom voldoende de tijd om niet achteraf te zeggen: “Waarom heb ik het toch zo zwaar, en last van zovele blokkades?”

Voorwaar, u moet stoppen om onwetend te zijn!
Wees krachtig in de Here. De sterkste zoekt vaak de zwakste op.

2 Korinthiërs 5, vers 17   Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

En Galaten 4, vers 9, 10 en 11  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb.

Voorwaar!
De gevallen engelen zijn zeer actief en willen dat u alleen luistert naar pap boodschappen en toetjes boodschappen in uw kerk, en onwetend en slap blijft, en niet groeit. Ze willen u liever onder controle houden! Sommige kerken verbieden zelfs, om te luisteren naar de Evangelical Endtimemachine, vanwege dat men u onwetend wil houden.

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

En Handelingen 20, vers 30  En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.

Mijn naam is Remtaro en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, eet vast voedsel, en groei verder!
En wees krachtig in de Here. Wees geen flauwe, maar vol van Gods woord en power, wetende dat God u wil vormen, om alle blokkades te verbreken, en de sterkste te laten vluchten in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth! Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com