DutchVideo 2016

Stille nachten zijn lang!

Wat kan een nacht toch vreselijk lang duren, als je niet aan Mij denkt en niks zegt!

Gepubliceerd op 15 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

sleepless nights

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 14 september 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, kind van de Allerhoogste, in de wonderbare naam van uw Rabboeni, El Elohím, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods.

Zo spreekt de Heer:
Daar lig je in je bed te gapen, en te moe om met Mij te praten. En maar piekeren, en allerlei gedachten komen en gaan. Daar heb je wel tijd, maar voor Mij niet! Met al dat piekeren ging de dag wel snel voorbij. En de rust van je slaap wilde maar niet komen. Ik ben de goede Herder. Als je nu eens stopte met piekeren, en met Mij ging praten? Dan had je veel meer vrede en een betere nachtrust.

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
Vers 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij.
Vers 27 tot en met 28  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Wat kan een nacht toch vreselijk lang duren, als je niet aan Mij denkt en niks zegt!
In Mijn ogen is het maar een oog van een naald. Waar is je vertrouwen en je geloof? Luister maar eens naar je heilige gedachten. Ik wil je beschermen en over je waken!

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

En Psalm 118, vers 5  Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.

En Spreuken 30, vers 5  Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.

En Psalm 4, vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.

Voor een goede nachtrust praat je met Mij, en overdenk je Mijn heilige woorden. 

Lukas 12, vers 6 en 7  Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

En Exodus 15, vers 2  De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik.

En Psalm 107, vers 1 en 2  Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Dat de verlosten des Heren zo spreken, die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost.

Ik ben de goede Herder.
En door met Mij te praten, kom je veel verder. Zo sprak de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de opgestane Heer!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com