DutchVideo 2015

Stel dat u er plotseling niet meer bent!

Boodschap Gods: Nu kunt u nog kiezen, maar het kan ook zo zijn dat u er morgen plotseling niet meer bent!

Gepubliceerd op 13 aug 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

car crash2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 13 augustus 2015 ontving ik de volgende boodschap, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, opeens kan u door een auto geschept worden, of door een hartaanval, of op een andere manier…
En zo kan u om het leven komen! Stel u eens de volgende vraag: Waar gaat u naartoe? 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Mattheüs 7, vers 14  Want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Voorwaar, op welke weg bent u?
Voorwaar, nu kunt u nog kiezen. Maar het kan ook anders zijn, dat u er morgen plotseling niet meer bent. En dan wordt er voor u gekozen. Vandaag heeft u nog de kans om eeuwig leven te ontvangen en gered te worden!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, houdt van u en roept u vandaag.
De brede weg echter, waarop u wandelt, brengt u in de hel! U maakt namelijk Gods eigendom stuk, ja, uw lichaam, Gods tempel! Zie, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, klopt nu aan uw deur, en de keuze is helemaal aan u. Kies heden voor het eeuwig leven, of voor het eeuwig branden!

Stel u voor… opeens houdt uw leven op!
Voorwaar, zalig zijt gij, wanneer u zich overgeeft aan Hem, aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Nodig Hem uit in uw leven. Luister ook naar de andere boodschappen. Verblijd u in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com