Donatie/TiendenDutchVideo 2017

Stap in het schip van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Wie in het schip stapt als matroos, met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus als Kapitein, redt vele zielen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Vandaag, 21 september 2017 bracht een boodschapper Gods woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, wat ik nu graag aan u wil gaan voorlezen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw en mijn Rabboeni, onze Heer, uw en mijn goede Herder en Redder en Beschermer en Warrior, een Strijder, die meer dan overwinnaar is, de Koning der koningen!

Voorwaar, Hij is uw Kapitein en vraagt uw vertrouwen en medewerking en geloof in Zijn werk, via de Evangelicalendtimemachine.com! 

Genesis 7, vers 1  En de Here zeide tot Noach: Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden. Tot zover.

Mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vraagt u om het avontuur aan te durven.
Hij heeft grote plannen met u! Maar dan moet u wel meewerken. Hij wil u bemoedigen en aanmoedigen om Hem, de Kapitein, verder te steunen, gul, en met gebed, om tezamen verder te varen, en grote werken tot stand te brengen, zoals onder andere een eigen kerk in Nederland. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft een blijmoedige gever die bidt lief, en die geeft en het schip verder wil brengen, dat alleen verder kan varen als u, matroos, meer wilt ontvangen!

Mattheüs 8, vers 23 tot en met 27  En toen Hij in het schip ging, volgden zijn discipelen Hem. En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen; maar Hij sliep. En zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden: Here, help ons, wij vergaan! En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?
En Mattheus 14, vers 22 en 23  En terstond dwong Hij de discipelen in het schip te gaan en Hem vooruit te varen naar de overkant, totdat Hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen.

Voorwaar!
Zo heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, via de Evangelicalendtimemachine.com al vele mensen kunnen helpen, die in armoede leven, en de voedselbank, en voor evangelisatie, enzovoorts. Wie in het schip stapt als matroos, met Yeshua HaMashiach, JHWH, als Kapitein, redt vele zielen!

Ook als vrijwilliger vertaler kunt u helpen in de Evangelicalendtimemachine.com.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com