Church RuachDutchVideo 2014

Stap in de boot van uw Kapitein en laat u varen!

Boodschap Gods: Dank- en uitnodigingswoord van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus zelf, overgebracht aan de werkers van de laatste dagen en de luisteraars van de boodschappen Gods.

Gepubliceerd op 4 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Jesus Christ, the Captain

Volledige weergave:

Hallo van harte welkom! Vandaag ontving ik namens de Here God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, mijn Heer en Leidsman, via Zijn bode engelen twee boodschappen. Deze boodschap ga ik aan u voorlezen van 4 december 2014.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, de Zoon van de enige God van Abraham, Izaäk en Jakob. Voorwaar, mijn naam is Piniach en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach is zeer verblijd over hetgene, wat gij aan Hem geschonken hebt voor de Filippijnen.
Voorwaar, de Here heeft de gulle, blijmoedige gever lief! De giften, die na 5 december 2014 geschonken worden, zullen gebruikt worden voor wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zelf zal aangeven via Zijn geliefde Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. (En dat ben ik dus.) Het wordt dus gebruikt voor zending en evangelisatie, of de website, of voor de kerk Ruach, of om spullen te vervangen in verband met het werk van de Heer.

Niet Profeet Benjamin heeft het stuur in handen, maar de Kapitein!
En wie is die Kapitein?
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij leidt alles en spreekt rechtstreeks tot Zijn Profeet. Ook de trouwe gevers, die tienden naar des Heren voorraadskamers brengen, wil Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, danken, zowel voor uw trouwe, blijmoedige liefde en ondersteuning van deze Evangelical Endtime Machine, als wel uw gebeden en evangeliseren en de huiskringen. Daar is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u heel erg dankbaar voor.

Voorwaar, men kan zich altijd opgeven, om een huiskring te bezoeken.
Meer informatie hierover vindt u op de website.

Ook wil Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de werkers van de laatste dagen danken voor hun trouwheid in deze bediening, en voor het inspreken en uitschrijven van de boodschappen.
Voorwaar, als u een taal 100% beheerst, die nog niet voorkomt in deze bediening, en u staat voor de volle 100% achter deze bediening, dan bent u van harte welkom als u wederom geboren Christen bent en gedoopt door onderdompeling en vrij van roken, of een of andere verslaving. Dan mag u zich als vrijwilliger aanmelden, liefst met een nieuwe pasfoto. Laat van u horen! Ook zangers en zangeressen zijn van harte welkom. Voorwaar, bent u goed in creatief of heeft u een ander talent?
Deel het gerust tot eer van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Sta achter de Evangelical Endtime Machine, en stap in de boot van uw Kapitein en laat u varen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen en stap in de boot

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com