DutchVideo 2012

Staat u klaar voor de Koning der koningen?

03-09-2012  DE BODE ENGEL GODS, SICHIA, BRENGT DEZE BOODSCHAP GODS OVER AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, EN SPREEKT ZOALS DE GEEST GODS OPDRAAGT OM HET TOT U TE SPREKEN. NOG IS ER TIJD MAAR NIET LANG MEER. KIES VANDAAG!

Published on Sep 3, 2012 by eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

klaar om de Koning te ontmoeten

Volledige weergave: 

Shalom! Deze boodschap van de Here God bracht de bode engel Gods in de nacht van 3 september 2012 tot Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik ben de bode engel Gods, mijn naam is Sichia. Ik groet u daar in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach.

Ik zeg u, Wend uw oog reeds naar boven!

Hij is verlangende om u te ontmoeten, die waarlijk in Jezus Christus zijn.

Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

Lukas 12, vers 51 tot en met 54  Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid. Want van nu aan zullen vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen verdeeld zijn, vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder.

Lukas 21, vers 12 tot en met 20  Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.

U daar, dit zijn de tekenen van de laatste dagen!

Hoe goed u ook bent, als u wederom geboren bent en u hebt uw hart aan Jezus Christus gegeven, dan bent u een kind van God. Alleen: als u de keus hebt gemaakt voor de onderdompeling, en uw wandelt op Zijn weg voor 100% met geheel uw hart en ziel en verstand.

En als u niet wederom geboren bent in Christus Jezus, is uw paspoort nog niet getekend, omdat u nog niet 100% gekozen hebt.

De Here wil dat u een complete keus maakt. NOG is er tijd, maar niet lang! Luister daarom naar Zijn stem; de deur staat nog net open. Als God de deur sluit, bent u reddeloos verloren. Hij wil u redden uit deze wereld en biedt aan ieder mens eeuwig leven aan. Kom nu en kies heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Tussen u en God is er één grens. Is uw paspoort getekend? Christen zijn is meer, veel meer.

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Exodus 20, vers 4  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

Exodus 20, vers 13, 14 en 15 en 16  Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. “Zo heeft de Here u Zijn geboden gegeven”.

Ook zeg ik u, God haat kwaadsprekerij en roddelaars!

Die zullen Gods Koninkrijk echter nimmer beërven, tenzij ze zich bekeren nu. Het oordeel is aan God, niet aan u. Dit is geen karaktereigenschap van God.

De tijd is nabij, en bent u waarlijk klaar om de Koning der koningen te ontmoeten?

Maak uw paden dan snel recht! Ik veroordeel u niet. Ik, de bode engel Gods, Sichia, schudt u even wakker in Jezus Christus’ naam, en spreek zoals de Geest Gods mij dit opdraagt, om het tot u te spreken. Overdenk wat de Geest Gods tot u gesproken heeft. Dit alles is tot Benjamin gebracht, om het aan u door te geven. Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com