DutchVideo 2012

Staat u al in Zijn kracht?

De bode engel Gods geeft tegen het vallen van de avond deze boodschap door aan de hand van het Bijbelverhaal David en Goliat.

Published on Jul 6, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

David-versus-Goliath

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 6 juli 2012 ontving ik deze profetische boodschap van de bode engel Gods.

Shalom Benjamin! Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach.

Benjamin, vrees niet.

“Waarom zou ik vrezen?” zei ik, “want God is met mij.”

Vroeger, Benjamin, wou jij de sterkste zijn van de school, weet je nog? Je was van niemand bang, totdat er een paar grote jongens jou in elkaar wilden slaan, na schooltijd. Maar u had zich heel goed verstopt voor deze ‘reuzen’, totdat ze weg waren.

Genesis 6, vers 1 tot en met 4  Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn…. Let goed op wat u hoort… De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Numeri 13, vers 32 tot en met 33  Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt,…

Benjamin en u daar, let goed op! Ik vertel u nu verder… en alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.

Benjamin, David was nog maar een hele kleine jongen, en wandelde met God.

Iedereen was bang voor de reus Goliat. God gebruikte David, omdat David in de kracht Gods stond! David gebruikte drie gladde steentjes en een slinger, en doodde de reus.

Staat u daar al in Zijn kracht? Waaruit zijt gij gehouwen?

Vertrouw de Here, steun op Hem en vrees niet! Ontwaak!

1 Samuel 17  Ik zeg u, sprak de engel Gods, daar kunt u lezen over deze David en de reus Goliat.

Lukas 11, vers 21  Wanneer een sterke, goed gewapende man zijn eigen hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Vrees niet, versla de reus in Jezus Christus’ naam!

Want u bent meer dan overwinnaar; Hij is met u. En versla de reus, de duivel, met Gods woord, Amen!

Shalom, Benjamin! sprak de engel Gods, dit was de boodschap, ik ga weer.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com