DutchVideo 2014

Sta klaar, dag of nacht!

PROFETISCHE OPENBARENDE EN WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN GOD, O.A.: TACTIEKEN VAN DE ANTICHRIST, OM ZORGINSTELLINGEN EN MENSEN TE VOORZIEN VAN DE OBAMACARE MACHINE, VOOR HET 666 RFID-CHIP IMPLANTAAT!

Gepubliceerd op 31 maart 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Rapture ready5

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 31 maart 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van uw Rabboeni, uw Meester en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Elisama.

Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden… tot zover.

Voorwaar, de antichrist zal zelfs filmsterren en popsterren overhalen, om reclame te maken, wereldwijd, en hen hiervoor betalen, als men maar de Obamacare aanneemt.

Voorwaar, vooral zorginstellingen voor gehandicapten zijn verplicht om voorzien te zijn van de Obamacare, de RFID-chip machine 666, om zo vooral gehandicapten te chippen. Maar ook verloskundige praktijken en huisartsenpraktijken worden overgehaald, om zo baby’s, bij de geboorte al, te kunnen voorzien van een RFID-chip, 666!

Voorwaar, Obama heeft zelfs sommige bedrijven overgehaald, om websites te blokkeren, als het over de Obamacare gaat, de RFID-chip 666.

Voorwaar, vele Obama spionnen bevinden zich onder de Christenen, en zijn waarlijk overgenomen, om zo de antichrist te informeren en kerken over te halen, om niet te luisteren naar de boodschappen van Profeet Benjamin Cousijnsen.

Voorwaar, sommigen hebben dat reeds bereikt, ook dat de kerk op een dwaalspoor kwam!

Voorwaar, luister ook aandachtig naar de boodschap, met de titel: ‘Profetische openbaring: Jezus Christus brak de zegels!’ van 22 november 2012.

Lees voor: Openbaring 13, vers 16 en 17  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Dit alles is profetisch!

Voorwaar, wees Rapture ready, dag en nacht, altijd, kinderen Gods!

Openbaring 11, vers 12 en 13  En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.

Johannes 10, vers 27 tot en met 28  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com