DutchVideo 2020

Spreuken: Overdenk deze boodschap

Boodschap Gods, gebracht in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aan u die luistert, met wijze spreuken uit de Bijbel, Gods woord. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 februari 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, waarachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Spreuken 14, vers 19  De bozen moeten zich neerbuigen voor de goeden, en de goddelozen bij de poorten van de rechtvaardige.

Spreuken 14, vers 20  Zelfs door zijn naaste wordt de arme gehaat, maar de vrienden van de rijke zijn vele.

Spreuken 14, vers 21  Wie zijn naaste veracht, zondigt; maar welzalig hij “of zij”, die zich ontfermt over ellendigen.

Spreuken 14, vers 22  Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen? Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede.

Spreuken 14, vers 23  In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.

Spreuken 14, vers 24  De kroon der wijzen is hun rijkdom. Tot zover.

Spreuken 14, vers 27  De vreze des Heren is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.

Spreuken 14, vers 31  Wie de behoeftige verdrukt, smaadt diens Maker; maar wie zich over de arme ontfermt, eert Hem.

En Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.
En vers 16  Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.

Voorwaar, overdenk deze boodschap!
Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com