DutchVideo 2022

Spreuken en nog eens spreuken ter onderwijzing ten leven

Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan af en ga voorbij. Want zij kunnen niet slapen, wanneer zij geen kwaad kunnen doen; hun slaap wordt hun ontnomen, wanneer zij niet iemand kunnen doen struikelen.

Gepubliceerd op 14 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here:

Spreuken 4, vers 14 tot en met 16 Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan af en ga voorbij. Want zij kunnen niet slapen, wanneer zij geen kwaad kunnen doen; hun slaap wordt hun ontnomen, wanneer zij niet iemand kunnen doen struikelen.
En Spreuken 5, vers 5 Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk.
En Spreuken 13, vers 21 Het kwaad vervolgt de zondaren, maar de rechtvaardigen vergeldt Hij het goede.

En Spreuken 14, vers 27 De vreze des Heren is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.
En vers 30 Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen.
En Spreuken 15, vers 4 Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.
En vers 15 Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige is het altijd feest.
En vers 26 De plannen van de boze zijn de Here een gruwel, maar liefelijke woorden zijn rein.
En vers 28 en 29 Het hart van de rechtvaardige overweegt, wat hij zal antwoorden, maar de mond der goddelozen stort boosheden uit.

En Spreuken 16, vers 5 Iedere hooghartige is de Here een gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft.
En vers 13 Rechtvaardige lippen zijn de koningen welgevallig, hem die oprechte woorden spreekt, heeft hij lief.
En vers 18 Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.
En vers 23 tot en met 25 Het hart van de wijze maakt zijn mond verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen. Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
En vers 28 Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.

En Spreuken 17, vers 13 Wie kwaad voor goed vergeldt, het kwaad zal van zijn huis niet wijken.
En vers 20 De verkeerde van hart vindt geen geluk, de valse van tong valt in het ongeluk.
En Spreuken 18, vers 8 De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart.

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here God!
Door de slechte vruchten zoals onheilige gebabbel, roddel en haat verraadt men zich.

Spreuken 20, vers 3 Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.
En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.
En vers 4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de glans der goddelozen is zonde.
En vers 9 Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning.
En vers 15 en 16 Recht doen is een vreugde voor de rechtvaardige, maar een verschrikking voor de bedrijvers van ongerechtigheid. Een mens die afdwaalt van de weg van het verstand, zal tot rust komen in de vergadering der schimmen.

En Spreuken 22, vers 10 Jaag de spotter weg en de twist verdwijnt, en het twisten en smaden houdt op.
En vers 12 De ogen des Heren bewaken de kennis, maar Hij verijdelt de woorden van de trouweloze.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.
Spreuken en nog eens spreuken heeft de Here u keer op keer toegesproken.

Spreuken 23, vers 12 Richt uw hart op de vermaning en uw oor op woorden van verstand.
En vers 32 en 33 Ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder. Dan zien uw ogen vreemde dingen en uw hart spreekt wartaal.

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.  Amen!

Tot slot, waar het hart vol van is vloeit de mond van over.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com